Porady

przeglad regalow magazynowych

Kontrola regałów magazynowych – FAQ

Regularne przeprowadzanie kontroli regałów magazynowych to obowiązek każdego właściciela przestrzeni magazynowej lub administratora procesu logistycznego. Szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu i częstotliwości przeprowadzania przeglądów znajdują się w normie PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania dot. kontroli regałów magazynowych.

Czy przeprowadzenie kontroli warunkowane jest przez przepisy?

Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli regałów magazynowych narzucony jest przez prawo. Zgodnie z nim użytkownicy profesjonalnych instalacji magazynowej muszą wykonywać regularne przeglądy posiadanych urządzeń. Uwzględniają to m.in. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Prawo Pracy. Zgodnie z tymi dokumentami urządzenia wykorzystywane w procesie magazynowania, w tym m.in. regały magazynowe, podlegają okresowym remontom, konserwacjom i przeglądom. Szczegółowe zasady przeprowadzania tych prac opisano w normie PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”.

Jak często należy robić przegląd regałów magazynowych?

Profesjonalny przegląd regałów magazynowych powinien być przeprowadzany przez eksperta minimum raz rocznie. Częstotliwość może się zwiększyć w sytuacji, gdy instalacja ulegnie uszkodzeniom mechanicznym lub usterkom eksploatacyjnym. Wówczas po każdej naprawie wymagane jest przeprowadzenie kontroli, zanim urządzenie ponownie zostanie wdrożone do pracy.

Kto może przeprowadzić przegląd?

Przegląd może przeprowadzić tylko wykwalifikowany specjalista z zewnętrznego podmiotu. Na koniec przeglądu zamawiający powinien otrzymać szczegółowy raport z wykonanych prac, w którym uwzględniono ich zakres. Jeżeli pojawiają się uszkodzenia lub ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń, to one również muszą zostać opisane w raporcie. Na końcu dokumentu znajdują się rekomendacje dalszego postępowania.

Co oznaczają poziomy zielony, pomarańczowy i czerwony?

Poziom usterek po przeglądzie określa się trzema kolorami. To zielony, pomarańczowy i czerwony. Zielony kolor określa najniższy poziom zagrożenia i wskazuje na to, że dany element instalacji wymaga obserwacji. Poziom pomarańczowy to średni stopień zagrożenia i sugeruje podjęcie prac naprawczych lub konserwujących w nieodległym terminie. Najbardziej niepokojący jest poziom czerwony, czyli wysoki stopień zagrożenie. Ten nakazuje, jak najszybsze opróżnienie regałów magazynowych, zabezpieczenie instalacji, wyłączenie jej z użytku i przeprowadzenie pilnych prac naprawczych.

W jaki sposób we własnym zakresie sprawdzać regały magazynowe?

Użytkownicy nie powinni ograniczać się do tylko do profesjonalnych przeglądów wykonywanych co roku. Zgodnie z branżowymi rekomendacjami osoba odpowiedzialna za sprawne działanie systemu magazynowego oraz bezpieczeństwo pracowników, maszyn i towarów, powinna regularnie prowadzić kontrolę doraźną. Sugeruje się codzienne sprawdzanie wzrokowe stanu technicznego regałów magazynowych oraz ich poszczególnych elementów, kontrole tygodniowe obejmujące większy zakres prac oraz przeglądy miesięczne. Te ostatnie powinny sprawdzić stan techniczny urządzeń, procedurę składowania i inne aspekty związane z eksploatacją. Jeżeli w trakcie tych kontroli pracownik dostrzeże jakiekolwiek odchylenia od normy lub usterki, to powinien niezwłocznie poinformować o tym przełożonych. Kolejnym krokiem jest wezwanie fachowca, przeprowadzenie profesjonalnego przeglądu i wdrożenie prac naprawczych.

Dlaczego warto wykonywać okresowy przegląd?

Przeprowadzanie okresowych przeglądów ma bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim w ten sposób jesteś w stanie zadbać o prawidłowe działanie procesów logistycznych w firmie, a także zminimalizować ryzyko usterek. Wyłapane w porę nieprawidłowości będą łatwiejsze w usunięciu, dzięki czemu unikniesz ryzyka większych napraw. Ponadto zadbasz w ten sposób o bezpieczeństwo pracowników obsługujących przestrzeń magazynową, a także towarów, które w niej się znajdują. Okresowe kontrole są również niezbędne, jeżeli chcesz zachować gwarancję producenta na zakupione systemy i regały.

Czy specjaliści ZMS Systemy Magazynowe przeprowadzają takie kontrole?

Oczywiście. Specjaliści ZMS Systemy Magazynowe posiadają niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli regałów magazynowych i innych systemów wykorzystywanych w składowaniu towarów. Wszystkie prace przeprowadzane są zgodnie z wymaganiami Ministra Gospodarki, a także ze znowelizowaną normą europejską PN-EN 15635:2010. Przeszkolony zespół podda dokładnej analizie poszczególne elementy systemu magazynowego, wskaże potencjalne zagrożenia, a także zarekomenduje wdrożenie prac naprawczych. Wszystko z troską o bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych oraz o zminimalizowanie kosztów ewentualnych usterek.

Zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem w celu sprawdzenia możliwości współpracy w tym zakresie.

regaly przeplywowe

Regały przepływowe w magazynie – kiedy sprawdzą się najlepiej?

W ostatnich latach możemy zaobserwować dynamiczny rozwój technologii składowania towarów sypkich i płynnych w magazynach. Każda kolejna zmiana ma na celu optymalizację wykorzystywanej przestrzeni magazynowej, a także poprawę warunków składowania różnego rodzaju materiałów. Wśród popularnych wyborów właścicieli przestrzeni magazynowych znajdują się m.in. regały przepływowe. Jaką mają charakterystykę i kiedy sprawdzą się najlepiej?

Czym są regały przepływowe?

Ze względu na swoją uniwersalną specyfikę, mogą być wykorzystywane niemal w każdym magazynie. Regały przepływowe należą do rodzaju grawitacyjnych. Wyposażone są w dedykowane wałkowe bieżnie, dzięki którym możliwy jest transport towarów w opakowaniach zbiorczych lub pojedynczych. Towar w ruch wprawiają siły grawitacyjne. Dzięki temu paleta załadowana produktami może bez przeszkód poruszać się z miejsca składowania do przestrzeni rozładunkowej, czy też na rampę, skąd będzie podawana na pojazdy i dalej dystrybuowana. Z drugiej strony na rynku coraz większą popularnością cieszą się regały przepływowe z dedykowanym systemem napędu wymuszonego oraz regały typu push-back. Również należą do kategorii regałów przepływowych i w najbliższych latach powinny wypierać z rynku starsze modele grawitacyjne.

Budowa regałów przepływowych

Regały przepływowe składają się z kilku podstawowych elementów. Wśród nich można wyróżnić między innymi takie części konstrukcji jak:

 • profile aluminiowe – stanowią podstawę całego systemu, odpowiadając za wytrzymałość regałów na obciążenia oraz stabilizację całej konstrukcji;
 • rampy hamujące – ich zadaniem jest zatrzymanie i przytrzymanie palety na wyjściu z korytarza magazynowego;
 • centrowniki – dzięki nim możliwe jest centrowanie palet w danym punkcie załadunku;
 • hamulce – kontrolują prędkość przemieszczania się palet po szynach;
 • rolki – umożliwiają transportowanie palet w systemie magazynowym
 • ochrony rolek – zabezpieczają przed niekontrolowanym uderzeniem palety i jej zniszczeniem;
 • zatrzymywacze palet – odpowiadają za rozładowywanie nacisków na pojedyncze palety, przetrzymują załadunki.

Gdzie na co dzień znajdują zastosowanie regały przepływowe?

Tego typu rozwiązania technologiczne wykorzystywane są na szerszą skalę w kilku sektorach. Bardzo często spotyka się je w przestrzeniach magazynowych firm: farmaceutycznych, chemicznych, motoryzacyjnych, produkcyjnych czy też spożywczych. Na co dzień stosowane są wszędzie tam, gdzie niezbędne jest umiejętne składowanie towarów o stosunkowo krótkim terminie ważności. Stosuje się go również w przypadku chłodni, mroźni i przestrzeni, gdzie utrzymanie towaru jest stosunkowo kosztowne. Na tego typu wybór decydują się również właściciele i operatorzy magazynów dystrybucyjnych i przyprodukcyjnych. Z powodzeniem mogą być jednak wykorzystywane także w innych sektorach przemysłu i dystrybucji.

Regały przepływowe spotyka się wszędzie tam, gdzie stosuje się wysoki współczynnik eksploatacji powierzchni magazynowej. Ten typ regałów pozwala na podbicie tego wskaźnika nawet do 80%.

Na czym polega proces składowania z regałami przepływowymi?

Cały proces składowania towarów na regałach przepływowych jest bardzo prosty. Te tworzą specjalny układ korytarzy, po których możliwe jest przemieszczanie się palet. Wystarczy mała różnica poziomów, aby palety z produktami swobodnie się przemieszczały w pożądanym kierunku. Kluczem jest umieszczenie ładunku w najwyższym punkcie, po czym płynnie, za pomocą sił grawitacyjnych przesuwany on jest na ostatnie dostępne miejsce na regale. Rolę sił grawitacyjnych może spełniać dedykowany system napędu wymuszonego lub też model push-back.

Posiadanie regałów przepływowych daje swobodę w zakresie rodzaju magazynowania. Przy nich można zastosować zarówno system LIFO, jak i system FIFO. Ten pierwszy polega na tym, że ostatni wszedł, pierwszy wyszedł i pozwala na rozładunek i załadunek palet w tej samej części regału. System FIFO to inaczej pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi, co przekłada się na bezkolizyjną rotację palet.

Jakie są główne zalety regałów przepływowych?

Ten typ składowania i magazynowania towarów nie cieszyłby się popularnością, gdyby nie określone korzyści z nim związane. Do podstawowych zalet regałów przepływowych należą m.in.:

 • tańszy koszt zakupu regałów w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami;
 • niższe koszty eksploatacji systemu magazynowego;
 • wzrost szybkości zarządzania magazynem;
 • możliwość efektywnego składowania towarów z krótkim terminem ważności;
 • płynny proces załadunku i rozładunku towarów;
 • zwiększona wydajność dzięki kompaktowej budowie systemu;
 • oszczędność czasu i przestrzeni;
 • zwiększona liczba palet w jednym tunelu magazynowym;
 • redukcja kosztów związanych z oświetleniem przestrzeni magazynowej;
 • wygodna i bezawaryjna eksploatacja.

To tylko wybrane korzyści związane z korzystaniem na co dzień z regałów przepływowych w przestrzeniach magazynowych. Decydując się na ten rodzaj regałów, warto uwzględnić w nich dodatkowy korytarz bezpieczeństwa, który będzie pełnił rolę drogi ewakuacyjnej w sytuacjach awaryjnych. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z budową i obsługą tego typu systemów magazynowych, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem.

system wms

7 funkcji systemu WMS, na które warto zwrócić uwagę

Poszczególne systemy WMS mogą różnić się w zakresie udostępnianych klientom funkcji i możliwości. W związku z tym warto zastanowić się nad tym, jakie są podstawowe funkcje systemów zarządzania magazynem, na które warto zwrócić uwagę. Wpłyną one na efektywność codziennej pracy, obniżenie kosztów eksploatacji magazynu, a także lepszą kontrolę nad zachodzącymi w nim procesami.

Czym jest system WMS?

System WMS to nic innego, jak system zarządzania magazynem. Jak sama nazwa wskazuje, został stworzony po to, aby wspomagać codzienną pracę w firmach logistycznych oraz zajmujących się obsługą magazynów wysokiego składowania. Systemy wybranych producentów mogą różnić się w zakresie interfejsu i dostępnych funkcjonalności. Standardowo to kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu zyskujesz pełną kontrolę nad procesem składowania towarów od momentu ich przyjęcia, przechowania, aż do wydania ich dalej.

Jak to działa?

W dużym skrócie polega to na przyjmowaniu towarów na magazyn oraz znakowaniu ich. System obsługiwany jest przez aplikację oraz połączone z nią skanery (opcjonalnie). Następnie wszystkie towary przychodzące na magazyn są skanowane oraz umieszczane w określonych miejscach, dzięki czemu zarządzający przestrzenią ma pełną kontrolę nas stanem ilościowym składowanych towarów oraz ich rozmieszczeniem. Następnie w momencie wydawania towaru z magazynu ponownie jest on skanowany, dzięki czemu cały proces się zamyka, a dana pozycja znika z listy magazynowej. Osoba odpowiadająca za proces logistyczny może z dużą dokładnością prześwietlić i odtworzyć cały proces, jeżeli dojdzie do jakichkolwiek komplikacji.

Oferowany przez nas system WMS obsługuje kody kreskowe 1D oraz 2D, a także technologię RFID. Dzięki temu z dużą łatwością zidentyfikuje on poszczególne obiekty na magazynie. Rozwiązanie pozwala swobodnie zbierać i udostępniać dane o poszczególnych pozycjach na magazynie, a także prowadzić dokładną ewidencję wszelkich procesów logistycznych. Zyskasz kontrolę nad stanami magazynowymi i będziesz dokładnie wiedział, gdzie znajdują się dane partie towaru, a nawet pojedyncze produkty.

7 funkcji systemu WMS, na które musisz zwrócić uwagę

Poznaj 7 głównych funkcji oferowanego przez nas systemu WMS, które korzystnie wpłyną na Twoją codzienną pracę i zarządzanie procesem logistycznym. Koniecznie zwróć na nie uwagę.

1.   Kontrola zadań pracowników

System WMS pozwala na pełną kontrolę zadań wykonywanych przez pracowników zaangażowanych w proces logistyczny. Za jego pośrednictwem możesz nie tylko nadzorować pracę, ale również weryfikować raporty w czasie rzeczywistym oraz sprawdzać poszczególne etapy realizacji procesu. Ułożenie tych danych w logiczną strukturę wpływa na wzrost efektywności pracy oraz zaoszczędzenie cennego czasu.

2.   Kompletacja zleceń magazynowych

Kolejną z przydatnych funkcji jest kompletacja zleceń magazynowych. System WMS to nieocenione wsparcie dla kierownika magazynu, dzięki któremu ewentualne pomyłki w procesie logistycznym zredukowane są do minimum. System pomaga w przydzielaniu zadań poszczególnym pracownikom, rozmieszczeniu towaru, a także ustawianiu tras kompletacji zleceń i przesyłek. Dzięki temu poszczególne etapy procesu ze sobą nie kolidują i efektywność składowania oraz wydawania towarów wzrasta. Ponadto nasze rozwiązanie wspiera pracowników magazynowych w rozkładaniu towarów, dzięki czemu podczas jednej zmiany są w stanie zrealizować więcej zadań.

3.   Stała kontrola

Wykorzystanie systemu WMS pozwala na uzyskanie stałej kontroli nad stanami magazynowymi. Dzięki temu dokładnie wiesz, jaką ilością towaru dysponujesz oraz w jakich sektorach został rozmieszczony. Specjalny moduł umożliwia również wprowadzanie ręcznych korekt stanów magazynowych, jeżeli jest to niezbędne. Uprawnienia te przysługują wybranym osobom, w tym przede wszystkim kierownikowi magazynu.

4.   Przeprowadzanie inwentaryzacji

Narzędzie okazuje się także nieocenionym wsparciem w procesie przeprowadzania inwentaryzacji. Dzięki systemowi WMS zadanie zostanie zrealizowane szybciej i dokładniej.

5.   Śledzenie pojedynczej sztuki towaru

W systemie uwzględniliśmy przydatną funkcję track&trace. Polega ona na możliwości śledzenia każdej pojedynczej sztuki towaru, która trafiła do magazynu. W ciągu kilku chwil zyskasz wgląd w historię przyjęcia towaru, jego rozmieszczenia na magazynie i ewentualnych przesunięć aż do momentu jego wydania. Wszystko w jednej aplikacji.

6.   Kompatybilność systemu

Zadbaliśmy o uniwersalność i kompatybilność naszego systemu. Dzięki temu może funkcjonować jako osobne narzędzie lub zostać zintegrowany z wykorzystanym przez Ciebie systemem ERP. Ostateczna decyzja należy do Ciebie, jednak system WMS został przygotowany do pracy jako samowystarczalna jednostka.

7.   Elastyczność

Narzędzie jest również elastyczne pod kątem jego indywidualizacji na potrzeby klienta. Możesz wybrać, z których funkcji będziesz korzystać, a które w danym momencie są Ci niepotrzebne. Rekomendujemy kontakt z naszym zespołem w celu sprawdzenia potencjału wprowadzania modyfikacji w tym zakresie.

Sprawdź nasz system WMS!

Zachęcamy do sprawdzenia naszego systemu WMS, dzięki któremu:

 • obniżysz koszty pracy, zminimalizujesz ryzyko start oraz zwiększysz codzienną efektywność procesów logistycznych;
 • ułatwisz pracę sobie, kierownikowi i pracownikom;
 • zadbasz o wzrost zadowolenia Twoich kontrahentów.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem w celu poznania szczegółów dotyczących współpracy oraz dokładniejszego poznania oferowanego przez nas systemu WMS.

regaly paletowe rzedowe

Regały paletowe rzędowe – zalety rozwiązania

Jednym z podstawowych wyborów do przestrzeni magazynowych są regały paletowe rzędowe. Cenione są za wygodę ich eksploatacji, funkcjonalność, a także stosunkowo niską cenę zakupu i montażu. Sprawdź, czym wyróżniają się regały rzędowe oraz jakie są zalety tego rozwiązania.

Czym są regały paletowe rzędowe?

Regały paletowe rzędowe to najczęściej wykorzystywane systemy magazynowe. Przede wszystkim są najtańsze, proste w montażu i wygodne w codziennej eksploatacji. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie składowane są towary na paletach. Spotkamy je w magazynach, centrach logistycznych czy na sklepowych zapleczach. Umożliwiają składowanie różnego rodzaju towarów i dostosowanie budowy systemu do bieżących potrzeb użytkownika. W zależności od potrzeb, gniazda regałów mogą być wypełniane panelem siatkowym, kratą pomostową, płytą wiórową czy też panelem metalowym. Rodzaj wypełnienia przekłada się bezpośrednio na parametry nośności i żywotność wybranego systemu.

Jakie mają zalety?

Regały paletowe rzędowe mają wiele zalet. Oczywiście pierwszą z nich jest ich niski koszt produkcji, zakupu i montażu. Dzięki temu nie są dużym obciążeniem dla właściciela hali magazynowej. Bez problemu dostosujesz je do każdej przestrzeni, a także typu składowania towarów. Regały paletowe rzędowe sprawdzą się zarówno w przypadku towarów na paletach, umieszczonych luzem, w kartonach jak i w pojemnikach. Dotyczy to także rozmiarów i masy produktów.

Do tego typu regałów jest dostęp z każdej strony. To kolejny z atutów w przestrzeni magazynowej. Modułowa budowa systemów i swoboda dobierania materiałów wypełnieniowych przekładają się na uniwersalność regałów. Dopasujesz ich budowę i parametry do aktualnych potrzeb magazynowych, a także swobodnie zmienisz je w przyszłości. Ewentualne uszkodzenia są tanie w naprawie, ponieważ wystarczy wymieniać pojedyncze ramy nośne lub belki i nie trzeba kupować nowych konstrukcji. Wybierając tego typu rozwiązania do swojego magazynu, postaw na sprawdzonego dostawcę i produkty najwyższej jakości.

system wms

Technologia RFID w magazynie – jak możesz ją wykorzystać?

Wydajniejsze zarządzanie magazynem wpływa bezpośrednio na obniżenie kosztów jego utrzymania. W związku z tym firmy technologiczne przygotowują innowacyjne rozwiązania, dzięki którym możliwe jest skrócenie procesów logistycznych, a także efektywniejsza praca w magazynie. Obecnie standardem są Systemy Zarządzania Magazynem, czyli WMS. W nich coraz chętniej stosuje się technologię RFID. Jak wykorzystywana jest w tym konkretnym przypadku?

Czym jest technologia RFID?

Skrót RFID pochodzi od angielskiej nazwy Radio-Frequency Identification. W tłumaczeniu na język polski to identyfikacja fal radiowych. Ta nowoczesna technologia umożliwia odczyt i przesył danych w odległości nawet do kilkunastu metrów. Swoje działanie opiera na chipach umieszczonych m.in. na produktach lub paletach. Chipy służą do przechowywania odczytywanych danych. Choć brzmi to skomplikowanie, to jednak w praktyce takie nie jest i znajduje zastosowanie w wielu sektorach biznesu. Od pewnego czasu technologia RFID w magazynie to rozwiązanie, które znacznie ułatwia codzienną pracę i kontrolowanie m.in. stanów magazynowych.

Dlaczego rozwiązanie to wykorzystywane jest w magazynach i w procesie logistycznym?

Przede wszystkim zastosowanie RFID w magazynie wpływa bezpośrednio na zwiększenie szybkości, a także dokładności dostaw. Dzięki technologii możliwe jest efektywniejsze kompletowanie towarów, zarządzanie ich przesunięciami na magazynie, a także wydawaniem z magazynu. Ponadto rozwiązanie stosowane jest do kontroli opakowań zwrotnych czy też realizacji dostarczenia produktów wewnątrz jednej firmy lub bezpośrednio do klienta końcowego. Cały proces jest następnie łatwy do otworzenia, a także skalowania i powielania w organizacji.

Dzięki technologii RFID w magazynie niepotrzebne są dokumenty papierowe, ponieważ wszystkie zlecenia docierają bezpośrednio do mobilnych terminali. Następnie operatorzy na podstawie tego mogą realizować dane zamówienie magazynowe zgodnie z wytycznymi. Minimalizuje to ryzyko ewentualnych strat, pomyłek, a także skraca cały proces. Oczywiście mniejsza częstotliwość popełniania błędów, a także wzrost tempa pracy magazynierów wpływają na większe zyski właściciela magazynu. Właśnie dlatego warto w tym zakresie zaufać sprawdzonej technologii RFID.

regaly paletowe wjezdne

Regały paletowe wjezdne – czym się charakteryzują?

W przestrzeni magazynowej wykorzystuje się różnego rodzaju narzędzia i regały. Produkowane są po to, aby zoptymalizować proces składowania towarów, przy jednoczesnym obniżeniu jego kosztów. Jednym z nowoczesnych i wydajnych rozwiązań są regały paletowe wjezdne. Sprawdź, czym się charakteryzują i dlaczego warto na nie postawić.

Czym są regały paletowe wjezdne?

Regały wjezdne to rozwiązanie, które zwiększa efektywność wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej. Jak sama nazwa wskazuje, umieszczane są na specjalnych szynach, po których swobodnie przemieszcza się cały regał. Dzięki temu ogranicza się przestrzeń wykorzystywaną w tradycyjnej formule magazynowej na korytarze robocze. Regały drive-in najczęściej wykorzystywane są w składowaniu wysokim oraz w przestrzeniach, gdzie jest ograniczone miejsce i jednocześnie duże zagęszczenie towarów.

Rozwiązania tego typu tworzą charakterystyczne i wąskie korytarze. Wzdłuż nich operuje wózek widłowy. Składowanie towarów odbywa się na dedykowanych szynach nośnych. Przy tego typu składowaniu zastosowanie ma zasada: ostatnie weszło, pierwsze wyszło, czyli LIFO.

Podstawowe zalety regałów wjezdnych

Zastosowanie regałów wjezdnych w przestrzeni magazynowej wiąże się z określonymi korzyściami. Przede wszystkim są stosunkowo tanie i proste w montażu. Ponadto na rynku dostępne są różne możliwości konfiguracji systemów wjezdnych, dzięki czemu jest duże pole manewru w zakresie dostosowania ich budowy i parametrów do potrzeb magazynowych danego klienta. Regały typu drive-in cechują się dużą nośnością, a głównym ograniczeniem jest tak naprawdę wytrzymałość poszczególnych palet.

W zależności od rodzaju towaru i przestrzeni magazynowej, w obrębie jednego systemu można modyfikować wymiary szyn. To kolejne ułatwienie, dzięki któremu zwiększa się efektywność kosztową całego procesu. Dostępne na rynku modele spełniają rygorystyczne normy w zakresie BHP oraz eksploatacji. To dobry wybór do Twojego magazynu.

wyposazenie magazynu

Winda magazynowa towarowa – jak wybrać?

Pionowy transport towarów windą to szansa na poprawę procesów w magazynie, ale też w działalnościach produkcyjnych. Jakimi zasadami warto się kierować przed wyborem windy magazynowej towarowej?

Efektywne połączenie wielu pięter w magazynie

Duże różnice poziomów w magazynie warunkują zastosowanie dźwigu. Urządzenie w takim przypadku przyśpiesza realizację zadań, bez znacznego ingerowania w samą konstrukcję nieruchomości. Kolejny punkt do rozpatrzenia przed zakupem to dopasowanie wielkości kabiny do rodzaju transportowanych towarów na paletach i maksymalny udźwig. Windy magazynowe towarowe dobrze uzupełniają się z antresolami. Dźwigi występują w formacie z lub bez stanowiska dla operatora. Samonośną konstrukcję można ustawić bezpośrednio wewnątrz nieruchomości lub na zewnątrz. Dźwigi osobowo-towarowe usprawniają załadunek i rozładunek oraz przekładają się na lepszą kontrolę przesyłu.

Kwestia zabezpieczeń i problematyka nadzoru technicznego

Większość wind magazynowych posiada odpowiednie zabezpieczenia przed przeciążeniem. Jeżeli urządzenie zacznie poruszać się zbyt szybko zadziała ogranicznik prędkości. Im więcej technologii zabezpieczających, tym z reguły lepiej dla użytkownika. Codzienna eksploatacja dźwigu wymaga odpowiedniego zabezpieczenia ładunków. Dźwigi podlegają pod dozór UDT, a wszystkie awarie należy zgłaszać odpowiednim organom.

Jak dobrze podejść do wdrożenia windy magazynowej towarowej?

 • kontakt z firmą odpowiedzialną za projekt, wdrożenie, serwisowanie,
 • prawidłowa optymalizacja do wagi ładunków i częstotliwości przesyłu,
 • czy przedsiębiorca potrzebuje kabiny, czy może samej platformy?
 • zapewnienie bezpiecznych warunków roboczych urządzenia zgodnych z normami UDT i BHP.

Winda w magazynie to urządzenie bardzo wydajne i bezpieczne po prawidłowym montażu. Instalacja nie wymaga z reguły ingerencji w nieruchomość, co zapewnia większą elastyczność przedsiębiorcy.

systemy wms

System WMS, czyli magazynowy system informatyczny

Zarządzanie magazynem można zautomatyzować wdrożeniem systemu informatycznego WMS. Dzięki oprogramowaniu można śledzić ścieżkę od przyjęcia po przekazanie towaru do klienta, wykluczać opóźnienia i inne błędy w procedurach kompletacji zamówień, ale to nie wszystkie zalety.

Dopasowanie do wielu rodzajów działalności

Magazynowy system informatyczny wpisuje się w potrzeby magazynów, przedsiębiorstw produkcyjnych, a także wszystkich działalności związanych z handlem. Zapewnia model prowadzenia bezbłędnej ewidencji, a przez to realnie ogranicza straty. Automatyzacja wpływa poza tym na ograniczenie stale rosnących kosztów pracy. Magazynowy system informatyczny może funkcjonować samodzielnie lub uzupełniać się z innym oprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami (ERP). Jasne wyznaczanie zadań to ważny plus z perspektywy kierownika magazynu.

Zalety WMS dla przedsiębiorstwa

 • raportowanie, a przez to udoskonalenie procedur występujących w magazynie,
 • ułatwienie inwentaryzacji i ograniczenie strat,
 • śledzenie całej trasy produktu, wykrywanie pojedynczych jednostek,
 • możliwość integracji z systemami ERP.

Pomoc w udoskonaleniu wielu procedur i szybkie przypomnienia dla magazynierów

Magazynowy system informatyczny podpowiada pracownikom magazynów, gdzie mają się udać z produktem. Po szczegółowej optymalizacji oprogramowania magazynier otrzymuje na bieżąco powiadomienia, chociażby dotyczące świeżości asortymentu, albo o potrzebie wydania towaru. Informatyzacja pomaga również w konserwacji, w przepakowywaniu towarów, w przesunięciach wynikających ze zmiany temperatury, albo innych specyficznych warunków panujących w magazynie.

Na zakończenie

Coraz częściej WMS automatyzuje całkowicie pracę magazynu i poprawia możliwości obsługi klientów. Informatyzacja magazynu okazuje się we wszystkich raportach tańsza od standardowych metod zarządzania. Warto postawić na magazynowy system informatyczny dopasowany do profilu działalności.

regaly przesuwne

Regały przesuwne, czyli optymalne wykorzystanie przestrzeni w magazynie

Większość właścicieli magazynów zastanawia się nad tym, jak zoptymalizować składowanie materiałów lub produktów, a także maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię. Jednym ze sposobów jest m.in. zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie regałów i podestów. Doskonałym wyborem okazują się regały przesuwne, dzięki którym można nawet blisko dwukrotnie zwiększyć pojemność swojego magazynu. Jak to możliwe? Sprawdź.

Czym są regały przesuwne?

Tego typu rozwiązanie to unikalne połączenie tradycyjnych regałów paletowych z mobilnymi bazami. W skrócie polega to na umieszczeniu na podłożu dedykowanych szyn, po których następnie poruszają się mobilne regały. Pozwala to na zoptymalizowanie dostępnej przestrzeni w magazynie i zachowanie zdecydowanie mniejszych odległości pomiędzy regałami. Ograniczenie traktów komunikacyjnych przekłada się bezpośrednio na wzrost możliwości składowania materiałów i produktów. Przy rozsądnym rozplanowaniu, pojemność magazynowa wzrasta nawet dwukrotnie. To sprawia, że obecnie regały magazynowe przesuwne stały się najbardziej ekonomiczną opcją, na którą stawiają świadomi klienci i właściciele przestrzeni magazynowych różnej wielkości.

Ekonomiczne i bezpieczne rozwiązanie

Warto mieć świadomość tego, że regały przesuwne umieszczane na dedykowanych szynach to nie tylko ekonomiczne, ale również bardzo bezpieczne rozwiązanie. W zależności od zastosowanych w produkcji komponentów i ich zabezpieczenia, z powodzeniem mogą być wykorzystywane zarówno w warunkach dodatniej temperatury otoczenia, jak i w chłodniach i mroźniach.

Dodatkowo spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i rozwiązań wykorzystywanych w przestrzeniach magazynowych. Dobrej jakości regały przesuwne posiadają czujniki odległości, bramki z oświetleniem, sygnalizatory świetlne, czy też awaryjne włączniki bezpieczeństwa. Dzięki temu ich codzienna eksploatacja jest nie tylko wygodna, ale także bezpieczna. Ryzyko wypadku w trakcie pracy jest znacznie ograniczone. Starannie dobrane regały przesuwne do magazynu sprawią, że codzienna praca będzie jeszcze wydajniejsza, a cały proces przyjęcia produktu, jego składowania, a także wydawania z magazynu znacznie uproszczony.

regaly mobilne

Mobilne regały magazynowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Systemy przesuwne w organizacji magazynu zwiększają efektywność wykorzystania przestrzeni. Mobilne regały magazynowe z reguły montuje się na szynach elektrycznych zapewniających szybkie przemieszczanie. To duża pomoc w kompletacji zamówień.

Najważniejsze właściwości do rozpatrzenia przed podjęciem decyzji o zakupie

Przed zamówieniem mobilnych regałów magazynowych warto skupić się na kilku właściwościach, a mianowicie na wysokości, prędkości przesuwania asortymentu i na maksymalnym udźwigu. W systemie przesuwnym chodzi o uzyskanie elastyczności zgodnej z bieżącym zapotrzebowaniem. Przedsiębiorca może zdecydować na uruchomienie więcej niż jednego korytarza roboczego właściwie w każdej chwili.

Modułowa, inteligentna rozbudowa to duże ułatwienie

Cały układ można z czasem rozbudować o kolejne moduły, a zatem na początku nawet kilka segmentów poruszających się na szynach wystarczy do oceny jakości rozwiązania. Największa zaleta regałów mobilnych to oszczędność miejsca w magazynie i to o znaczący procent w porównaniu do zwykłych regałów stojących w rzędach. Kolejne korzyści to ułatwiony dostęp do palet i pełna zgodność konstrukcji z modelem dystrybucji FIFO, czyli pierwsze wchodzi – pierwsze wychodzi. Regały mobilne współpracują z bardziej zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania gospodarką magazynową, więc przy okazji dają szansę na automatyzację.

Akcesoria wspomagające i szybkie sterowanie pilotem z wnętrza wózka

W celu ochrony pracowników do regałów mobilnych dodaje się oświetlenie informujące o ruchu konstrukcji wraz z barierkami. Szyny wytrzymują duże obciążenia, ale nie należy ich zastawiać dla zachowania płynności. Technologia sprawdzi się najlepiej w magazynach nastawionych na oszczędzanie powierzchni, ale też w magazynach wysokiego składowania, zautomatyzowanych. Pracownik poruszający się wózkiem widłowym po składzie może za pomocą pilota dowolnie otwierać wybrane korytarze, co zdecydowanie przyśpiesza proces kompletacji.