regały paletowe

Kiedy zdecydować się na składowanie blokowe, a kiedy na rzędowe?

Metody składowania rzędowego i blokowego to dwie podstawowe techniki przechowywania towarów we współczesnych magazynach. Sprawdźmy, czym się różnią, i jakie są podstawowe zalety stosowania każdej z nich.

Czym jest składowanie?

Składowanie to jeden z podstawowych etapów procesu magazynowania. W ramach procedury logistycznej towar zostaje umieszczony w konkretnym obszarze magazynu, gdzie pozostaje aż do opuszczenia hali. Aby uzyskać największą efektywność składowania, wyposażenie magazynu powinno być zaadaptowane do specyfiki danych produktów. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem przechowywania towarów jest umieszczanie ich na regałach paletowych. Istnieją dwie główne techniki składowania – rzędowe oraz blokowe. W ramach składowania rzędowego jednostka magazynowa zostaje rozlokowana w równoległych rzędach, między którymi występuje wymagany odstęp. W przypadku składowania blokowego jednostki są umieszczane w strukturze blokowej – jedna na drugiej – dlatego uzyskanie dostępu jest utrudnione i wymaga wyciągnięcie wszystkich towarów, które zastawiają wcześniej odłożoną jednostkę.

Składowanie rzędowe – najpowszechniejsza technika magazynowania

Regały paletowe, stosowane do składowania rzędowego, zapewniają duży zakres ruchów i pełną mobilność pracowników. Wyposażenie magazynu w dobrej jakości regały paletowe pozwala tworzyć korytarze robocze przystosowane do jazdy wózkiem widłowym i zapewniające dostęp do każdej palety z towarem bez konieczności wyciągania innych palet. Regały paletowe rzędowe mają prostą konstrukcję, którą łatwo dopasować do specyfiki magazynowanych produktów i ich wagi (nośności).

Składowanie blokowe – czy zawsze się opłaca?

Magazynowanie blokowe to system, w którym regały paletowe przechowywane są obok siebie, przez co pracownik magazynu nie ma bezpośredniego dostępu do głębiej usytuowanych palet. Ten system sprawdzi się w magazynach, w których składuje się jeden rodzaj towarów i nie ma potrzeby, aby sięgać po palety usytuowane na samym dole. Składowanie paletowe jest zatem powszechnie wykorzystywane w chłodniach, mroźniach oraz dużych magazynach obsługiwanych przez producenta określonej gamy produktów.

windy magazynowe

Jak wybrać windę do hali magazynowej?

Wybór windy do hali magazynowej musi uwzględniać wiele istotnych czynników. Jej rodzaj będzie miał wpływ na pracę całego zakładu i efektywność w transporcie określonych materiałów, a także bezpieczeństwo osób obsługujących takie urządzenie. Przyczyni się to również do szybszej realizacji założonych celów.

Dostosowanie do rodzaju prowadzonej działalności

Przede wszystkim ważne jest określenie warunków, w jakich winda towarowa będzie użytkowana, aby jej wybór był właściwy w stosunku do pracy wykonywanej na hali magazynowej. Składa się na to specyfika danego budynku – jego struktura i zorganizowanie przestrzeni oraz możliwość odpowiedniego dopasowania windy na terenie hali. Należy także wziąć pod uwagę ilość oraz rodzaj przewożonych sprzętów i materiałów, a także precyzyjnie określić ich wagę oraz wielkość. Te aspekty pozwolą zdecydować o wymaganej wszechstronności windy.

Analiza parametrów wind towarowych

Po przeprowadzeniu analizy czynności wykonywanych na terenie hali magazynowej należy dokładnie sprawdzić parametry wind towarowych, które bierze się pod uwagę przy zakupie. Zależnie od ich rodzaju będą miały odmienne zakresy obciążenia, co będzie wpływać na możliwą ilość materiałów przeznaczonych podczas jednego transportu. Właściwy wybór pozwoli zoptymalizować transport materiałów i sprzętów w obrębie zakładu. Można także zdecydować się na windę towarową dającą możliwość przebywania w niej osoby uprawnionej w trakcie jazdy, jeżeli istnieje konieczność zapewnienia odpowiedniego nadzoru podczas transportu.

Jakość i bezpieczeństwo

Szczególnie istotne parametry odnoszą się do jakości wykonania windy i zapewnień producenta co do jej możliwości. Decydując się na konkretne rozwiązania, należy wziąć pod uwagę całą specyfikację wybieranego urządzenia – mowa tutaj o certyfikatach związanych z jakością oraz bezpieczeństwem.

Wybór wind (windy) magazynowej ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego zakładu. Odpowiednio dopasowana pozytywnie wpłynie na efektywność procesów magazynowych, przyczyniając się do poprawy wydajności.