Klasa magazynu

Klasa magazynu – o czym nas informuje?

Wielu przedsiębiorców, oferując powierzchnię składowania, reklamuje się podkreślając klasę dostępnego magazynu. Co warto wiedzieć o poszczególnych kategoriach i jakie kryteria trzeba spełnić, by uzyskać najwyższą klasę?

Standardy magazynu

Restauracje czy hotele często oznaczone są gwiazdkami. W ten przejrzysty sposób określa się standard tych placówek. Podobnie jest z magazynami. Można wyróżniać przeróżne klasyfikacje magazynów, ale bardzo przydatna jest ta według standardów. Zgodnie z nią wyróżnia się dwa typy magazynów:

  • klasy A, A+ i A++ – o najwyższych standardach i zaawansowane technicznie,
  • klasy B – nie spełniające wymogów klas A.

Magazyn najwyższych standardów

Magazyny klas A muszą spełniać wiele rygorystycznych wymogów. Jednym z najważniejszych jest odległość od głównych szlaków komunikacyjnych, która nie powinna być większa niż 10 km.

Teren magazynu musi być ogrodzony i odpowiednio chroniony. Oprócz tego ma posiadać miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz niezbędne place manewrowe. Obowiązkowy jest też co najmniej jeden dok wyładunkowy na 500 m2 powierzchni magazynu zlokalizowanego w mieście i na 1000 m2 poza miastem. Wysokość magazynów klas A wynosi co najmniej 10 m, a siatka słupów ma rozstaw 12 m x 24 m lub 12 m x 22,5 m.

Obowiązkowe jest też wyposażenie w system przeciwpożarowy z tryskaczami i czujnikami dymu, oświetlenie, wentylację, ogrzewanie i infrastrukturę łącznościową. Mile widziane są regały mobilne.

Magazyn klasy B

Magazyny klasy B to takie, które nie spełniają wszystkich warunków klasy A. Choć zwykle mają gorszą infrastrukturę, to łatwiej je dostosować do oczekiwań klienta, także tych nietypowych. Poza tym często są położone na terenach miejskich, co dla niektórych najemców, np. dla firm kurierskich, jest dużą zaletą.

Magazyny klasy B dają możliwość wynajmu na okres krótszy niż standardowe 3 lata w przypadku magazynów klasy A.

Regaly wspornikowe zms 01

Jakie towary składuje się najczęściej na regałach dłużycowych?

Jednym z czynników uwzględnianych podczas wyboru systemów magazynowych jest charakterystyka oraz specyfika towaru, który będzie składowany. Ładunki wyróżniające się nieregularnymi kształtami, które nie mogą być umieszczane na paletach, wymagają zwykle zastosowania specjalistycznych rozwiązań.

Czym są regały dłużycowe?

Do takich rozwiązań zaliczyć należy regały dłużycowe nazywane również wspornikowymi. Tworzą one system magazynowy charakteryzujący się funkcjonalnością i wytrzymałością, wykorzystywany do składowania towarów wielkoformatowych. Wyróżnia się regały dłużycowe jednostronne oraz dwustronne. Konstrukcja pierwszych pozwala na montaż systemu wzdłuż ściany, drugie umożliwiają dostęp do ładunku z obu stron, dlatego montowane są na środku magazynu. Regały dłużycowe składają się ze słupa nośnego umieszczonego na stabilnej stopie, do którego mocowane są poziome wysięgniki.

Zastosowanie regałów dłużycowych

Systemy te wykorzystywane są przede wszystkim do składowania długich elementów o różnym ciężarze. W zależności od potrzeb stosuje się lekkie lub ciężkie wersje systemów. Regały dłużycowe najczęściej stosowane są do magazynowania prętów oraz profili stalowych i aluminiowych, rur stalowych o różnych średnicach, paczek płyt wiórowych, płyt OSB oraz MFP, blatów o różnych szerokościach, elementów karoserii samochodowych, a także blach stalowych lub aluminiowych. Na regałach dłużycowych składowane mogą być również drewniane belki i inne wyroby budowlane wykonane z tego materiału. Uniwersalność tego rodzaju systemów pozwala na korzystanie z nich zarówno w tradycyjnych obiektach magazynowych, jak i składach znajdujących się na zewnątrz. Nowoczesne regały dłużycowe pozwalają na dostosowywanie wysokości ramion do rodzaju przechowywanego towaru, umożliwiają także wprowadzanie dodatkowych ograniczników chroniących ładunek przed stoczeniem się.

Podsumowanie

Regały dłużycowe mogą być dostosowywane zarówno do obiektów magazynowych, jak i rodzaju składowanych ładunków. Dzięki temu możliwe jest poprawienie efektywności procesów logistycznych, a także optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni bez konieczności inwestowania w rozbudowę magazynu.