system zarzadzania magazynem

System WMS – w jakich aspektach usprawni magazynowanie w Twojej firmie?

Usprawnienie procesów zachodzących w firmie w obrębie usług magazynowych jest kluczowe dla rozwoju firmy. Obecnie na rynku to automatyzacja wyznacza kierunki w zarządzaniu gospodarką magazynową, oferując nowoczesne systemy informacyjne.

Jakie systemy informacyjne mogą pomóc Twojej firmie?

Podstawowym narzędziem automatyzacji w obrębie magazynowania jest system magazynowy WMS (Warehouse Management System).  Umożliwia on sprawne zarządzanie zarówno w firmach o profilu logistycznym, jak i w magazynach wysokiego składowania. Usprawnia procesy magazynowe, poczynając od momentu przyjęcia towaru aż do chwili jego wydania. WMS system zarządzania magazynem dedykowany jest każdemu przedsiębiorstwu logistycznemu, które wykazuje wysokie wymagania w zakresie stosowania efektywnej logistyki magazynowej. System umożliwia kontrolowanie oraz zabezpieczenie procesów integralnych z przetwarzaniem i kompletowaniem zamówień.

Jak działa system WMS?

System ten wykorzystuje kody kreskowe 1D, 2D bądź technologię RFID. Umożliwiają one wyszukanie konkretnego produktu czy też obiektu, wykorzystując standardową aplikację lub bezprzewodowy terminal przemysłowy. System WMS pozwala na odszukanie nawet pojedynczej sztuki towaru. Stał się tym sposobem niezbędnym narzędziem umożliwiającym właściwe funkcjonowanie magazynów.

Funkcje systemu WMS

System magazynowy WMS kontroluje stany magazynowe, umożliwiając przeprowadzenie nie tylko inwentaryzacji, ale również bieżących kontroli stanu magazynu. Stał się również niezbędnym elementem pozwalającym na uniknięcie pomyłek w chwili przyjmowania i wydawania towaru z magazynu. Pozwala nadzorować pracę zarówno jednostki, jak i całego obszaru magazynowego. WMS pozwala również na efektywne zarządzanie czasem realizacji zleceń. System ten pozwala na szybkie i sprawne odnalezienie towaru. Co ważne, system WMS współpracuje również z systemem klasy ERP będąc jego uzupełnieniem.

Wybór systemu magazynowego WMS jest najlepszą decyzją dla Twojej firmy. Umożliwi śledzenie i nadzorowanie całego procesu logistycznego, zapewniając jednocześnie wysoką efektywność zarządzania składowanym towarem.

regały magazynowe wysokiego składowania

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru regałów magazynowych wysokiego składowania?

Magazyn pełni funkcję składowania towarów przeznaczonych na sprzedaż. Dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu i zabezpieczeniom można bezpiecznie przechowywać w nim produkty przez bardzo długi czas. Zapewnienie jak najlepszej funkcjonalności magazynu jest możliwe dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu przestrzeni magazynowej.

Funkcja organizacyjna magazynów

Korzystnym wyborem jest zdecydowanie się na wybór regałów magazynowych wysokiego składowania. System ten umożliwia efektywne zagospodarowanie przestrzeni magazynowej, gwarantując bezpieczne przechowywanie towarów. Jednocześnie umożliwia utrzymanie płynności w procesie magazynowania. Decydując się na wybór tego typu regałów, należy zwrócić uwagę, czy posiadają one odpowiednią dokumentację, która informuje o kilku niezwykle ważnych parametrach zapewniających bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Kluczowe parametry

Po pierwsze należy zwrócić uwagę  na to, czy w dokumentach widnieje nazwa pozwalająca na identyfikację i weryfikację producenta regału magazynowego wysokiego składowania. Umieszczona musi zostać również informacja określająca nazwę i oznaczenie regału, a w dalszej kolejności numer fabryczny oraz rok produkcji.

Każdy regał powinien również zostać opatrzony informacją o zakresie i wynikach przeprowadzonych badań, których przebieg i ostateczny wynik pozwoliły na dopuszczenie regału do użytku. Kupujący powinien również móc odczytać zgodność powyższych wyników z PN. Istotną informacją umożliwiającą odpowiedni dobór regałów do wskazanego magazynu są dane mówiące o dopuszczalnym obciążeniu takiego regału. Ostatnim elementem, równie ważnym co wcześniejsze już wymienione, jest instrukcja montażu i zasady prawidłowego użytkowania regału.

Wszystkie te dane są konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo w użytkowaniu. Pozwolą one także wyeliminować już na etapie zakupu ryzyko, jakie związane jest z wystąpieniem niebezpiecznych sytuacji w przestrzeni magazynowej, np. przeciążenia regału.