polki regalow magazynowych

Jakie półki wybrać do regałów magazynowych? Wiórowe? Metalowe? A może jeszcze inne?

Regały magazynowe to najbardziej ekonomiczny sposób przechowywania towarów i to zarówno w skali przemysłowej, jak i indywidualnej. Na polskim rynku dostawców wyposażenia powierzchni magazynowych można znaleźć zbiór różnego typu regałów oraz ich wariantów w zależności od specyfiki składowanych produktów. Przeznaczenie regałów determinuje ich konstrukcję i detale. Szczegółowa analiza potrzeb klienta określi cechy systemu konstrukcji, słupów, belek wspornikowych i oczywiście półek regałów magazynowych.

Regały magazynowe półkowe

Elementy wyposażenia konstrukcji regałów zależą od stałego lub mobilnego charakteru samego magazynu. Przedsiębiorca przewidujący konieczność zmian lokalizacji magazynu lub ze względów choćby podatkowych niewiążący go z gruntem, musi brać pod uwagę czas i skalę trudności demontażu. Mobilne regały magazynowe umożliwiają szybkie dostosowanie ich do zmieniających się okoliczności.

Regały magazynowe, w tym regały mobilne półkowe, mogą być wypełnione:

 • półkami metalowymi,
 • wypełnieniem metalowym panelowym,
 • półkami siatkowymi,
 • półkami z kraty metalowej,
 • półkami metalowymi perforowanymi,
 • półkami z płyty wiórowej,
 • wypełnieniem wykonanym z płyty MDF,
 • półkami wykończonymi płytą laminowaną.

Regały magazynowe – jakie półki najlepsze?

Regały magazynowe wyposażone w półki wiórowe zapewniają, dzięki sporej nośności, możliwość przechowywania nawet ostrych i ciężkich przedmiotów. W razie zniszczenia bardzo łatwo wymienia się je na nowe. Dzięki stosunkowo niewygórowanym kosztom stają się konkurencyjne wobec innych, bardziej stabilnych rozwiązań. Ich podstawową wadą jest jednak brak odporności na wilgoć.

Cecha ta nie dotyczy półek metalowych. Dlatego sprawdzają się one zarówno w przestrzeni magazynowej, jak ich w powierzchniach biurowych do przechowywania papieru i archiwizacji. Półki metalowe o idealnie równej powierzchni łatwo jest utrzymać w czystości, chociaż nie zaleca się przechowywania na nich produktów ostrych, mogących zarysować zewnętrzną powłokę.

Bez względu na charakter magazynu i jego wyposażenia, każdy zarządca obiektu jest zobowiązany do stałego nadzoru nad majątkiem firmy. Przeglądy techniczne regałów mają zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, ale też skuteczne wdrażanie procedur ubezpieczenia w razie jakichkolwiek zdarzeń.

Jakie normy bezpieczenstwa powinny spelniac regaly magazynowe

Jakie normy bezpieczeństwa powinny spełniać regały magazynowe?

Wszelkie systemy magazynowe powinny spełniać określone normy bezpieczeństwa. Zasada ta obowiązuje bez względu na to, czy w naszym zakładzie stosujemy regały paletowe, regały wysokiego składowania czy na przykład regały mobilne. Jak normy te opisane są przez obowiązujące przepisy?

Przegląd techniczny regałów i nie tylko

Regulacje dotyczące regałów magazynowych są niejednolite. Stosuje się wobec nich zarówno normy polskie, jak i europejskie oraz właściwe rozporządzenia. Według § 69 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) regały muszą mieć odpowiednią konstrukcję – stabilną, wytrzymałą i zabezpieczoną przed przewróceniem, a odstępy między nimi powinny być odpowiednio dopasowane do stosowanych w zakładzie środków transportu. Szczegółowe wymagania dotyczące regałów, takie jak parametry techniczne, kwestie formalne czy przegląd techniczny regałów określone są przez poszczególne normy bezpieczeństwa.

Regały magazynowe – normy polskie

Należy podkreślić, że przepisy BHP i normy dotyczą wszystkich systemów magazynowych, nieważne czy stosujemy na przykład regały wysokiego składowania czy mobilne regały magazynowe. Wymagania wobec regałów zawarte są w następujących normach bezpieczeństwa: PN-M-78320, PN-M–78321 (norma ta została wycofana w 2015 roku, jednak wciąż ma zastosowanie do regałów wyprodukowanych do tego czasu), PN-M–78322 oraz PN-EN-15635.

Wyżej wymienione normy określają m.in. podstawową dokumentację regału, która powinna zawierać nazwę i znak wytwórcy, numer fabryczny, rok produkcji, instrukcję montażu czy informację odnośnie do maksymalnego obciążenia oraz zgodności parametrów z PN. Zawierają też wymagania dotyczące stosowania osłon i innych zabezpieczeń, takich jak odbojniki regału czy ograniczniki palet. Możemy również znaleźć w nich wytyczne obejmujące eksploatację, konserwację i dopuszczalne wartości odkształceń powstałych w wyniku kolizji. Stosując się do powyższych wytycznych, przyczyniamy się nie tylko do bezpieczeństwa naszych pracowników, ale też minimalizujemy ryzyko uszkodzenia towaru i przestojów w produkcji.

wpis 11 formuły handlowe

FORMUŁY HANDLOWE INCOTERMS 2020

Incoterms (International Commercial Terms) lub Międzynarodowe Reguły Handlu to zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Warto to podsumować w jednym miejscu, co niniejszym czynimy

FORMUŁY HANDLOWE INCOTERMS® 2020

 1. EXW – (z języka angielskiego Ex Works) – ta formuła zakłada najmniejsze zaangażowanie oraz odpowiedzialność sprzedawcy. Sprzedawca zostawia towar w wyznaczonym, umówionym miejscu, aby kupujący mógł go sobie odebrać (to jest jedyny obowiązek sprzedającego).
 2. FCA – (Free Carrier) – przy stosowaniu tej formuły sprzedający ponosi koszty związane z załadunkiem towaru, ubezpieczeniem oraz transportem do pierwszego przewoźnika, w miejscu wcześniej ustalonym.
 3. CPT – (Carriage Paid To) – w tej formule sprzedający opłaca koszty związane z transportem do ustalonego miejsca. Ryzyko związane z utratą towaru oraz inne koszty dodatkowe, spoczywają na kupującym.
 4. CIP – (Carriage and Insurance Paid to) – w tej formule koszty transportu oraz ubezpieczenia ponosi sprzedający.
 5. DAP – (Delivered at Place) – przy tej formule sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast za rozładunek odpowiedzialny jest kupujący.
 6. DPU – (Delivered at Place Unloaded) – jest to nowa formuła obowiązująca od 2020 roku. Zastąpiła formułę DAT. Sprzedający zobligowany jest do poniesienia wszelkich kosztów oraz ryzyk, aż do momentu wyładowania towaru i przekazania go kupującemu.
 7. DDP – (Delivered Duty Paid) – sprzedający ponosi wszelkie ryzyka oraz koszty związane z towarem, aż do momentu dostarczenia towaru do określonego miejsca przeznaczenia. Ta formuła Incoterms® nakłada najwięcej obowiązków na sprzedającego.
 8. FAS – (Free Alonhside Ship) – sprzedający odpowiada za transport aż do momentu dostarczania towaru pod burtę statku w oznaczonym porcie, bez załadunku na statek. 
 9. FOB – (Free On Borad) – sprzedający ponosi odpowiedzialność oraz koszty, aż do momentu przekroczenia przez towar burty statku. Koszty związane z pracami załadunkowymi są w gestii sprzedającego.
 10. CFR – (Cost and Freight) – sprzedający ponosi koszty transportu oraz ubezpieczenia tylko i wyłącznie do momentu załadunku towaru na statek wskazany przez sprzedającego. Dostawę uważa się za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek.
 11. CIF – (Cost Insurance and Freight) – sprzedający zobligowany jest do opłacenia frachtu oraz ubezpieczenia ładunku na rzecz kupującego.

Żródło: www.techniklogistyk.com