regały magazynowe wysokiego składowania

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru regałów magazynowych wysokiego składowania?

Magazyn pełni funkcję składowania towarów przeznaczonych na sprzedaż. Dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu i zabezpieczeniom można bezpiecznie przechowywać w nim produkty przez bardzo długi czas. Zapewnienie jak najlepszej funkcjonalności magazynu jest możliwe dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu przestrzeni magazynowej.

Funkcja organizacyjna magazynów

Korzystnym wyborem jest zdecydowanie się na wybór regałów magazynowych wysokiego składowania. System ten umożliwia efektywne zagospodarowanie przestrzeni magazynowej, gwarantując bezpieczne przechowywanie towarów. Jednocześnie umożliwia utrzymanie płynności w procesie magazynowania. Decydując się na wybór tego typu regałów, należy zwrócić uwagę, czy posiadają one odpowiednią dokumentację, która informuje o kilku niezwykle ważnych parametrach zapewniających bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Kluczowe parametry

Po pierwsze należy zwrócić uwagę  na to, czy w dokumentach widnieje nazwa pozwalająca na identyfikację i weryfikację producenta regału magazynowego wysokiego składowania. Umieszczona musi zostać również informacja określająca nazwę i oznaczenie regału, a w dalszej kolejności numer fabryczny oraz rok produkcji.

Każdy regał powinien również zostać opatrzony informacją o zakresie i wynikach przeprowadzonych badań, których przebieg i ostateczny wynik pozwoliły na dopuszczenie regału do użytku. Kupujący powinien również móc odczytać zgodność powyższych wyników z PN. Istotną informacją umożliwiającą odpowiedni dobór regałów do wskazanego magazynu są dane mówiące o dopuszczalnym obciążeniu takiego regału. Ostatnim elementem, równie ważnym co wcześniejsze już wymienione, jest instrukcja montażu i zasady prawidłowego użytkowania regału.

Wszystkie te dane są konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo w użytkowaniu. Pozwolą one także wyeliminować już na etapie zakupu ryzyko, jakie związane jest z wystąpieniem niebezpiecznych sytuacji w przestrzeni magazynowej, np. przeciążenia regału.