regały paletowe

Kiedy zdecydować się na składowanie blokowe, a kiedy na rzędowe?

Metody składowania rzędowego i blokowego to dwie podstawowe techniki przechowywania towarów we współczesnych magazynach. Sprawdźmy, czym się różnią, i jakie są podstawowe zalety stosowania każdej z nich.

Czym jest składowanie?

Składowanie to jeden z podstawowych etapów procesu magazynowania. W ramach procedury logistycznej towar zostaje umieszczony w konkretnym obszarze magazynu, gdzie pozostaje aż do opuszczenia hali. Aby uzyskać największą efektywność składowania, wyposażenie magazynu powinno być zaadaptowane do specyfiki danych produktów. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem przechowywania towarów jest umieszczanie ich na regałach paletowych. Istnieją dwie główne techniki składowania – rzędowe oraz blokowe. W ramach składowania rzędowego jednostka magazynowa zostaje rozlokowana w równoległych rzędach, między którymi występuje wymagany odstęp. W przypadku składowania blokowego jednostki są umieszczane w strukturze blokowej – jedna na drugiej – dlatego uzyskanie dostępu jest utrudnione i wymaga wyciągnięcie wszystkich towarów, które zastawiają wcześniej odłożoną jednostkę.

Składowanie rzędowe – najpowszechniejsza technika magazynowania

Regały paletowe, stosowane do składowania rzędowego, zapewniają duży zakres ruchów i pełną mobilność pracowników. Wyposażenie magazynu w dobrej jakości regały paletowe pozwala tworzyć korytarze robocze przystosowane do jazdy wózkiem widłowym i zapewniające dostęp do każdej palety z towarem bez konieczności wyciągania innych palet. Regały paletowe rzędowe mają prostą konstrukcję, którą łatwo dopasować do specyfiki magazynowanych produktów i ich wagi (nośności).

Składowanie blokowe – czy zawsze się opłaca?

Magazynowanie blokowe to system, w którym regały paletowe przechowywane są obok siebie, przez co pracownik magazynu nie ma bezpośredniego dostępu do głębiej usytuowanych palet. Ten system sprawdzi się w magazynach, w których składuje się jeden rodzaj towarów i nie ma potrzeby, aby sięgać po palety usytuowane na samym dole. Składowanie paletowe jest zatem powszechnie wykorzystywane w chłodniach, mroźniach oraz dużych magazynach obsługiwanych przez producenta określonej gamy produktów.