wpis 11 formuły handlowe

FORMUŁY HANDLOWE INCOTERMS 2020

Incoterms (International Commercial Terms) lub Międzynarodowe Reguły Handlu to zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Warto to podsumować w jednym miejscu, co niniejszym czynimy

FORMUŁY HANDLOWE INCOTERMS® 2020

 1. EXW – (z języka angielskiego Ex Works) – ta formuła zakłada najmniejsze zaangażowanie oraz odpowiedzialność sprzedawcy. Sprzedawca zostawia towar w wyznaczonym, umówionym miejscu, aby kupujący mógł go sobie odebrać (to jest jedyny obowiązek sprzedającego).
 2. FCA – (Free Carrier) – przy stosowaniu tej formuły sprzedający ponosi koszty związane z załadunkiem towaru, ubezpieczeniem oraz transportem do pierwszego przewoźnika, w miejscu wcześniej ustalonym.
 3. CPT – (Carriage Paid To) – w tej formule sprzedający opłaca koszty związane z transportem do ustalonego miejsca. Ryzyko związane z utratą towaru oraz inne koszty dodatkowe, spoczywają na kupującym.
 4. CIP – (Carriage and Insurance Paid to) – w tej formule koszty transportu oraz ubezpieczenia ponosi sprzedający.
 5. DAP – (Delivered at Place) – przy tej formule sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast za rozładunek odpowiedzialny jest kupujący.
 6. DPU – (Delivered at Place Unloaded) – jest to nowa formuła obowiązująca od 2020 roku. Zastąpiła formułę DAT. Sprzedający zobligowany jest do poniesienia wszelkich kosztów oraz ryzyk, aż do momentu wyładowania towaru i przekazania go kupującemu.
 7. DDP – (Delivered Duty Paid) – sprzedający ponosi wszelkie ryzyka oraz koszty związane z towarem, aż do momentu dostarczenia towaru do określonego miejsca przeznaczenia. Ta formuła Incoterms® nakłada najwięcej obowiązków na sprzedającego.
 8. FAS – (Free Alonhside Ship) – sprzedający odpowiada za transport aż do momentu dostarczania towaru pod burtę statku w oznaczonym porcie, bez załadunku na statek. 
 9. FOB – (Free On Borad) – sprzedający ponosi odpowiedzialność oraz koszty, aż do momentu przekroczenia przez towar burty statku. Koszty związane z pracami załadunkowymi są w gestii sprzedającego.
 10. CFR – (Cost and Freight) – sprzedający ponosi koszty transportu oraz ubezpieczenia tylko i wyłącznie do momentu załadunku towaru na statek wskazany przez sprzedającego. Dostawę uważa się za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek.
 11. CIF – (Cost Insurance and Freight) – sprzedający zobligowany jest do opłacenia frachtu oraz ubezpieczenia ładunku na rzecz kupującego.

Żródło: www.techniklogistyk.com