Jakie normy bezpieczenstwa powinny spelniac regaly magazynowe

Jakie normy bezpieczeństwa powinny spełniać regały magazynowe?

Wszelkie systemy magazynowe powinny spełniać określone normy bezpieczeństwa. Zasada ta obowiązuje bez względu na to, czy w naszym zakładzie stosujemy regały paletowe, regały wysokiego składowania czy na przykład regały mobilne. Jak normy te opisane są przez obowiązujące przepisy?

Przegląd techniczny regałów i nie tylko

Regulacje dotyczące regałów magazynowych są niejednolite. Stosuje się wobec nich zarówno normy polskie, jak i europejskie oraz właściwe rozporządzenia. Według § 69 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) regały muszą mieć odpowiednią konstrukcję – stabilną, wytrzymałą i zabezpieczoną przed przewróceniem, a odstępy między nimi powinny być odpowiednio dopasowane do stosowanych w zakładzie środków transportu. Szczegółowe wymagania dotyczące regałów, takie jak parametry techniczne, kwestie formalne czy przegląd techniczny regałów określone są przez poszczególne normy bezpieczeństwa.

Regały magazynowe – normy polskie

Należy podkreślić, że przepisy BHP i normy dotyczą wszystkich systemów magazynowych, nieważne czy stosujemy na przykład regały wysokiego składowania czy mobilne regały magazynowe. Wymagania wobec regałów zawarte są w następujących normach bezpieczeństwa: PN-M-78320, PN-M–78321 (norma ta została wycofana w 2015 roku, jednak wciąż ma zastosowanie do regałów wyprodukowanych do tego czasu), PN-M–78322 oraz PN-EN-15635.

Wyżej wymienione normy określają m.in. podstawową dokumentację regału, która powinna zawierać nazwę i znak wytwórcy, numer fabryczny, rok produkcji, instrukcję montażu czy informację odnośnie do maksymalnego obciążenia oraz zgodności parametrów z PN. Zawierają też wymagania dotyczące stosowania osłon i innych zabezpieczeń, takich jak odbojniki regału czy ograniczniki palet. Możemy również znaleźć w nich wytyczne obejmujące eksploatację, konserwację i dopuszczalne wartości odkształceń powstałych w wyniku kolizji. Stosując się do powyższych wytycznych, przyczyniamy się nie tylko do bezpieczeństwa naszych pracowników, ale też minimalizujemy ryzyko uszkodzenia towaru i przestojów w produkcji.