Wprowadzone przez Waldemar

PRACA NA ANTRESOLI JAKO PRACA NA WYSOKOŚCI – WYMAGANIA BHP

CZYM JEST PRACA NA WYSOKOŚCI Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Nie zalicza się do prac na wysokości pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 […]