Regaly wspornikowe zms 01

Jakie towary składuje się najczęściej na regałach dłużycowych?

Jednym z czynników uwzględnianych podczas wyboru systemów magazynowych jest charakterystyka oraz specyfika towaru, który będzie składowany. Ładunki wyróżniające się nieregularnymi kształtami, które nie mogą być umieszczane na paletach, wymagają zwykle zastosowania specjalistycznych rozwiązań.

Czym są regały dłużycowe?

Do takich rozwiązań zaliczyć należy regały dłużycowe nazywane również wspornikowymi. Tworzą one system magazynowy charakteryzujący się funkcjonalnością i wytrzymałością, wykorzystywany do składowania towarów wielkoformatowych. Wyróżnia się regały dłużycowe jednostronne oraz dwustronne. Konstrukcja pierwszych pozwala na montaż systemu wzdłuż ściany, drugie umożliwiają dostęp do ładunku z obu stron, dlatego montowane są na środku magazynu. Regały dłużycowe składają się ze słupa nośnego umieszczonego na stabilnej stopie, do którego mocowane są poziome wysięgniki.

Zastosowanie regałów dłużycowych

Systemy te wykorzystywane są przede wszystkim do składowania długich elementów o różnym ciężarze. W zależności od potrzeb stosuje się lekkie lub ciężkie wersje systemów. Regały dłużycowe najczęściej stosowane są do magazynowania prętów oraz profili stalowych i aluminiowych, rur stalowych o różnych średnicach, paczek płyt wiórowych, płyt OSB oraz MFP, blatów o różnych szerokościach, elementów karoserii samochodowych, a także blach stalowych lub aluminiowych. Na regałach dłużycowych składowane mogą być również drewniane belki i inne wyroby budowlane wykonane z tego materiału. Uniwersalność tego rodzaju systemów pozwala na korzystanie z nich zarówno w tradycyjnych obiektach magazynowych, jak i składach znajdujących się na zewnątrz. Nowoczesne regały dłużycowe pozwalają na dostosowywanie wysokości ramion do rodzaju przechowywanego towaru, umożliwiają także wprowadzanie dodatkowych ograniczników chroniących ładunek przed stoczeniem się.

Podsumowanie

Regały dłużycowe mogą być dostosowywane zarówno do obiektów magazynowych, jak i rodzaju składowanych ładunków. Dzięki temu możliwe jest poprawienie efektywności procesów logistycznych, a także optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni bez konieczności inwestowania w rozbudowę magazynu.