Warehouse Elevator winda magazynowa

Winda magazynowa – kiedy nie można jej zamontować?

Zarządzanie magazynem z wielu powodów nie należy do łatwych zadań. Osoby zajmujące się tym na co dzień napotykają wiele trudności, muszą również zmierzyć się z rozwiązaniem wielu problemów. Jednym z nich może być niedobór lub nieodpowiednie wykorzystanie przestrzeni. Dlatego by poprawić jakość i płynność pracy w magazynie, coraz powszechniej stosuje się windy magazynowe. Należy jednak mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku jest to możliwe.

Zgodność z przepisami

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązują dokładnie takie same przepisy, odnoszące się do warunków, jakie muszą zostać spełnione, by w danym budynku możliwe było zainstalowanie windy (przepisy odnoszą się zarówno do budynków mieszkalnych, jak i zakładów przemysłowych, magazynów czy innego rodzaju budynków użyteczności publicznej). Zasady, które określają warunki montażu i budowy windy zawarte są w Dyrektywie Dźwigowej. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że tylko wypełnienie przepisów w niej zawartych jest gwarancją dopuszczenia windy (niezależnie od jej typu) do użytkowania.

W jakim przypadku winda nie powinna być montowana w magazynie?

Winda w magazynie jest niezwykle praktyczna w użytkowaniu, jednak istnieją pewne przeciwwskazania dla jej montażu. Przede wszystkim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, winda towarowa  nie powinna być montowana w budynkach, w przypadku których nie ma możliwości zapewniania bezpiecznego dojścia/dojazdu do niej z poziomu terenu. W niektórych przypadkach zdarzyć się może, że panujące w magazynie warunki konstrukcyjne nie pozwalają na bezpieczny montaż oraz użytkowanie windy. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, w których:

  • nie ma możliwości oddzielenia w sposób bezpieczny szybu windy od pozostałej części magazynu,
  • wytrzymałość mechaniczna ścian budynku nie przekracza 300 N,
  • ze względu na konstrukcję i zastosowanie budynku nie ma możliwości umieszczenia szybu widny w miejscach całkowicie niedostępnych dla ludzi,
  • istnieje ryzyko przeniesienia powstających na zespołach napędowych na ściany budynku.

Winda w magazynie, szczególnie wielopoziomowym, jest niezwykle pomocna, jednak podjęcie decyzji o jej montażu nigdy nie może pominąć względów bezpieczeństwa.