Warehouse management system

System WMS, czyli dlaczego potrzebujesz systemu do zarządzania magazynem?

WMS to system zarządzania, który usprawnia pracę w magazynach wysokiego składowania. Jest też często używany w firmach logistycznych. Program umożliwia nadzorowanie towaru od momentu, gdy znajdzie się w magazynie, aż do jego wydania.

Działanie systemu WMS?

System wykorzystuje kody kreskowe 1D, 2D lub technologię RFID, za których pomocą identyfikuje towar. Prowadzi dokładną ewidencję każdego towaru, który trafi do magazynu, dzięki czemu będziesz wiedział, gdzie znajdują się nawet pojedyncze produkty. Ten rodzaj systemu zarządzania magazynem automatycznie monitoruje towar i zbiera dane – umożliwia dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu.

Funkcje systemu WMS

System WMS nie tylko gromadzi informacje o towarze, który znajduje się na magazynie, lecz także usprawnia działania pracowników. Do jego najważniejszych zalet należą:

  • Kompletacja zleceń – system wspiera pracę kierownika magazynu, zarządza rozmieszczeniem towaru, przydziela pracownikom zadania, a także planuje trasy kompletacji zleceń. Dzięki temu możliwe jest wykonanie większej ilości zadań w krótszym czasie.
  • Zarządzanie zadaniami pracowników – system nadzoruje raporty oraz monitoruje etapy procedur magazynowych, dzięki czemu pozwala zdobyć komplet informacji natychmiastowo. To z kolei przekłada się na większą efektywność pracy.
  • Kontrola – WMS prowadzi kontrolę stanu magazynu oraz inwentaryzację.
  • Track&trace – system śledzi towar od momentu przyjęcia do magazynu, aż do chwili jego wydania.

Najważniejsze zalety systemu WMS

W obecnych czasach sprawne funkcjonowanie magazynu nie jest możliwe bez dobrego systemu do zarządzania, który prowadzi ewidencję oraz ułatwia wiele zadań pracownikom. Jakie są najważniejsze zalety systemu WMS? Należą do nich:

  • obniżenie kosztów pracy i redukcja strat,
  • ułatwienie pracy i zwiększenie efektywności pracowników,
  • śledzenie towaru oraz stanów magazynowych,
  • sprawne planowanie zadań i trasy kompletacji zleceń.

Jeżeli zależy Ci na uzyskaniu powyższych efektów, to system zarządzania magazynem jest odpowiedni dla Ciebie. WMS wykona pracę, podczas gdy Ty będziesz mógł się skupić w tym czasie na innych zadaniach.