serwis regałów magazynowych

Pandemia – dobry czas na przeprowadzenie eksperckich przeglądów regałów magazynowych

Panująca pandemia koronawirusa zamroziła gospodarkę, wstrzymała dostawy, unieruchomiła transport i ograniczyła pracę w magazynach. Ten mniejszy ruch w logistyce warto wykorzystać na przeprowadzenie przeglądu regałów magazynowych.

Ograniczony ruch w magazynie – czas na modernizację

Czas zastoju sprzyja przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych, wprowadzeniu dodatkowego wyposażenia magazynowego czy dokonaniu dogłębnego przeglądu stanu technicznego regałów. Przegląd wyposażenia wraz z wymianą uszkodzonych elementów pozwoli nie tylko na wykonanie niezbędnych napraw, ale także skutecznie przygotuje cały magazyn do ponownego jego uruchomienia.

Wytrzymałość regałów magazynowych

Jak każda rzecz, tak i regały magazynowe mają swoją wytrzymałość. Ciężkie ładunki niejednokrotnie powodują drobne uszkodzenia konstrukcji stalowych. Osłabione konstrukcje nośne mogą po czasie doprowadzić do poważnych wypadków w magazynie. Aby uchronić się przed kosztownymi konsekwencjami, warto pamiętać o regularnych przeglądach.

Przeglądy eksperckie

Eksperckie przeglądy regałów magazynowych to najważniejsze przeglądy konstrukcji systemów magazynowania wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje. W trakcie ich wykonywania poszczególne korytarze wyłączane są z użytkowania. Podczas oględzin drobne usterki (np. niedokręcone śruby) są usuwane, w przypadku poważniejszych (np. korozja elementów wsporczych) przygotowywany jest protokół. Często miejsca takie są specjalnie oznakowywane. Przykładowo, tzw. alarm żółty oznacza konieczność wykonania niezbędnej naprawy w przeciągu 4 tygodni, przez które dany element może być użytkowany, ale z ograniczonym do 50% obciążeniem. Na podstawie otrzymanego końcowego raportu zarządca magazynu otrzymuje wytyczne i rekomendacje wskazujące na konieczność wykonania ewentualnych napraw.

Zaniechanie przeglądów regałów magazynowych może skutkować wieloma kłopotami. To nie tylko skrócenie lub utrata gwarancji, to także ogromne niebezpieczeństwo nie tylko dla pracowników, towarów, ale także dla całego magazynu. Spadająca paleta ważąca kilkaset kilogramów może spowodować wiele szkód. W przypadku takich wypadków magazyn najczęściej jest zamykany do czasu wyjaśnienia sprawy. A to oznacza bardzo duże koszty. Można ich uniknąć!