inwestycje w logistyce

Czy epidemia koronawirusa zahamuje inwestycje w logistyce?

Początek 2020 roku zostanie zapamiętany jako czas walki z globalnym wirusem, który rozprzestrzenił się na niespotykaną dotychczas skalę. Pandemia COVID-19 to jednak nie tylko kryzys humanitarny, ale także kryzys społeczno-gospodarczy, którego skutki na długo zmienią przyjęty dotychczas model życia oraz znacznie wpłyną na handel i przemysł.

Wpływ koronawirusa na gospodarkę

Pierwszą instytucją, która zauważyła, że pandemia koronawirusa może obniżyć globalny wzrost PKB nawet o połowę w stosunku do poprzedniej prognozy była Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Głównym powodem obniżenia globalnego wzrostu PKB miałyby być Chiny, które odgrywają ogromną rolę jako światowe zaplecze produkcyjne dla wielu przedsiębiorstw na całym świecie. Zamknięcie fabryk w Chinach spowodowało wyłączenie znacznej części chińskich mocy produkcyjnych, co z kolei doprowadziło do zakłóceń w łańcuchach dostaw just-in-time. Jako konsekwencję tych działań wiele firm odczuło braki w komponentach i podzespołach, produkowanych w głównej mierze w Azji Południowo-Wschodniej przede wszystkim dla takich krajów, jak: Niemcy, Francja, czy Włochy. Uzależnienie wielu korporacji od chińskiej produkcji i zastoje z tym wiązane mogą ponadto spowodować, że koronawirus przyspieszy wycofywanie się niektórych przedsiębiorstw z rynku chińskiego (w tym szczególnie firm amerykańskich), co w dalszej perspektywie znacznie przyhamuje ekspansję chińskiej gospodarki.

COVID-19 a inwestycje w sektorze logistycznym

W przeciwieństwie do recesji światowych z 2008 roku, koronawirus uderza zarówno w popyt, jak i podaż, gdyż strach przed zarażeniem skutkuje zarówno spadkiem popytu na usługi transportowe i turystyczne, z drugiej zaś strony powoduje osłabienie handlu światowego, co ostatecznie doprowadza także do wzrostu poziomu inflacji. Kryzys wywołany pandemią koronawirusa zmusił wiele firm do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania w postaci rożnego rodzaju pożyczek i dotacji, dzięki czemu będą mogły one nie tylko przetrwać i finansować swoją bieżącą działalność, ale także podjąć działania rozwojowe. Wielu ekspertów jest zdania, że w przyszłości branża logistyczna może nawet zyskać, ponieważ COVID-19 wpłynął na reorganizację dotychczasowego działania tego sektora. Na chwilę obecną trudno jest jednoznacznie przewidzieć kiedy wszystko wróci do normy i jakie będą implikacje społeczno-gospodarcze pandemii w przyszłości, jednak bardzo możliwe, że poskutkuje to dalszym rozwojem handlu na odległość, a firmy logistyczne będą wykazywać tendencje do skracania i dywersyfikowania łańcuchów dostaw. Aby przygotować swój magazyn do większych wyzwań, warto już dziś przemyśleć, jakie wyposażenie magazynowe przyczyni się do poprawy warunków składowania towarów. Pobudzenie w branży e-commerce sprawi, że firmy zajmujące się e-handlem w Internecie będą musiały przejść na magazyny i centra logistyczne, co niewątpliwe napędzi rynek magazynowy i przełoży się na zwiększony popyt na powierzchnie magazynowe.