przegląd regalow magazynowych

Kontrola regałów magazynowych – sprawdź stan techniczny regałów przed końcem roku

Bezpieczna gospodarka magazynowa zmniejsza straty wynikające z uszkodzenia towarów, a jednocześnie wpływa na komfort wykonywania obowiązków przez pracowników. Z tego powodu warto rozpatrzyć kontrolę regałów magazynowych przed końcem roku. Dlaczego przeglądy regałów to nie tylko przymus prawny, ale ważna usługa wpływająca na ekonomię magazynu?

Co może pokazać kontrola?

Przegląd ekspercki regałów pokazuje przedsiębiorcy, czy nie narusza nośności konstrukcji ponad wskazania producenta i czy skład posiada odpowiednio oznaczone ścieżki dla wózków widłowych oraz pracowników. Regularne przekraczanie obciążenia regału grozi uszkodzeniem wyposażenia, zapadaniem się niektórych elementów – uszkodzone regały stanowią realne zagrożenie dla pracowników.

Jak zorganizować przeglądy?

Właściciel magazynu powinien wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za bieżącą kontrolę systemów składowania. Obowiązkowe kontrole regałów magazynowych przeprowadza się natomiast raz na 12 miesięcy, choć warto dokonać szczegółowego przeglądu częściej, raz na pół roku.

Podsumowanie zalet eksperckich przeglądów regałów

  • eliminacja przestojów spowodowanych uszkodzeniami systemów magazynowych,
  • dopełnienie norm prawnych dotyczących prowadzenia gospodarki magazynowej,
  • ograniczenie strat wynikających z uszkodzeń towarów,
  • większe bezpieczeństwo personelu.