gospodarka magazynowa

Wyzwania gospodarki magazynowej w 2022 roku

Koniec i początek nowego roku to doskonały moment do tworzenia prognoz dla różnych sektorów gospodarki. W 2021 roku gospodarka magazynowa urosła do poziomów niespotykanych w historii, a inwestorzy nawet w trudnym okresie pandemicznym zarobili na decyzjach o rozszerzeniu powierzchni użytkowej do składowania.

Jakie wyzwania stoją przed gospodarką magazynową w 2022 roku?

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że popyt na nową powierzchnię magazynową nie spadnie, ale przez wyższe stopy procentowe niektórzy inwestorzy staną przed trudniejszymi wyborami dotyczącymi lokalizacji nowych magazynów. W 2022 roku dużego znaczenia nabierze logistyka miejska, szybki dostęp do konsumenta, automatyzacja. W ostatnich latach konsumenci przeszli mocno do sektora e-commerce i zaczęli robić zakupy podstawowych produktów w sklepach internetowych. To wymusza na gospodarce magazynowej dywersyfikację i powiększenie miejsca na składowanie różnych grup asortymentu. Zyskają producenci modułowego wyposażenia magazynu.

Jakie czynniki mogą wpłynąć na gospodarkę magazynową w 2022 roku?

  • presja podniesienia stóp procentowych, a tym samym zwiększenie kosztów kredytowania inwestycji,
  • potrzeba zabezpieczenia łańcucha dostaw (zmiana paradygmatu z globalnych na lokalnych producentów),
  • wyższe koszty zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez „Nowy Ład”,
  • presja polityki ekologicznej UE (FIT 55),
  • wysoka inflacja, która już zbliża się do 9% w styczniu 2022 roku. Wysoka inflacja może z czasem obniżyć znacznie popyt na produkty, a to duży problem dla gospodarki magazynowej.

Inwestycje zwracają się po zaledwie kilku latach

Raporty o rynku magazynowym mówią jasno, że sektor ten najmniej odczuł skutki pandemii COVID-19. Usługi e-commerce napędzą w 2022 roku jeszcze bardziej gospodarkę magazynową. Centra dystrybucyjne rywalizują czasem dostawy. Lokalizacja blisko miast, większych aglomeracji stanie się prawdopodobnie kluczowa dla odniesienia sukcesu komercyjnego.