regaly magazynowe

Składowanie FIFO- na czym polega? Jak przygotować magazyn?

Składowanie FIFO to jedna z najpopularniejszych metod składowania towaru w magazynach. Gwarantuje naturalny przepływ towarów, sprawdza się w miejscach, które cechują się wysokim tempem zarządzania. Jest to prosta i logiczna koncepcja stanowiąca najprostsze magazynowanie.

Na czym polega składowanie FIFO?

Zasada składowania metodą FIFO jest prosta – z magazynu wychodzą najpierw te towary, które trafiły do niego najwcześniej. Dzięki temu nie zalegają one, co ma ogromne znaczenie w przypadku produktów o określonym terminie ważności. Ciągły przepływ ładunków gwarantuje ich niezaleganie.

Jak przygotować magazyn?

Najprostsze i najbardziej efektywne jest składowanie rzędowe, za pomocą regałów wspornikowych lub paletowych. Konstrukcja regałów wspornikowych (wsporniki przymocowane do słupów) pozwala na magazynowanie ładunków o znaczących długościach (np. rury). Regały paletowe są bardziej uniwersalne i nadają się do magazynowania wszelkiego rodzaju towarów. Regały wspornikowe i paletowe ustawia się w rzędach, zachowując odpowiednią odległość pomiędzy nimi. Takie rozmieszczenie pozwala na swobodne przejście między regałami i nieskrępowany dostęp do towaru, również w przypadku wózków widłowych. Składowanie rzędowe jest zdecydowanie bardziej ergonomiczne od składowania blokowego – nie wymaga przekładania ładunków, aby uzyskać dostęp do konkretnych towarów.

Zalety i wady składowania FIFO

Niewątpliwą zaletą jest ciągły przepływ zapasów, co nie tylko minimalizuje ryzyko strat i powstawania odpadów, ale i ułatwia rozliczenia. Dzięki tej metodzie łatwo można oszacować realną wartość rynkową towaru. Towary będące na stanie trafiły do magazynu stosunkowo niedawno.

Składowanie FIFO ma także swoje wad. Może prowadzić do zafałszowania w obliczeniach podatku dochodowego, ponieważ nie uwzględnia różnic cenowych zapasów i czynników takich, jak inflacja. Dla przedsiębiorcy oznaczać to może wykazywanie wyższych zysków, aniżeli są one w rzeczywistości. Chwilowe wzrosty cen generują straty w dochodzie.