WMS system magazynowy

System WMS – 4 powody, które powinny skłonić Cię do zakupu

Dzisiejsze magazyny nie mogą sprawnie funkcjonować bez odpowiedniego systemu zarządzania. Ciągłość pracy, liczba obsługiwanych ładunków, mnogość składowanych towarów czy konieczność przeprowadzenia konfekcjonowania powoduje, że bardzo łatwo o błąd, który zaburzy cały łańcuch logistyczny. Aby ustrzec się przed kosztownymi pomyłkami, niezbędne staje się korzystanie z profesjonalnych narzędzi wsparcia informatycznego. Systemy WMS (ang. Warehouse Management System) są odpowiedzią na nieustannie rosnące wymagania stawiane magazynom.

Magazyn w łańcuchu dostaw

Kluczowa rola w całym łańcuchu logistycznym przypada magazynom. Przyjmowane dostawy bezpośrednio z fabryk umieszczane są na regałach, z których z kolei  pobierane pojedyncze sztuki w procesie konfekcjonowania przygotowane są do wysyłki np. dla punktów sprzedaży detalicznej. Przy dużej liczbie obsługiwanych asortymentów, dynamicznym przepływie ładunków i nieustającej presji czasowej to właśnie systemy informatyczne nie tylko stoją na straży poprawności wykonania zadań, ale w stopniu znaczącym ułatwiają jego wykonanie. Jakie są zatem kluczowe argumenty przemawiające za stosowaniem oprogramowania WMS?

1. Kompleksowe rozwiązanie

System WMS działa kompleksowo. Stan magazynu określa się na bieżąco, wprowadzając zmiany w chwili przyjęcia towaru oraz jego wydania. Zbierane są także informacje dotyczące umiejscowienia towaru na hali – dzięki czemu zawsze wiadomo, gdzie aktualnie znajduje się każda, nawet pojedyncza sztuka towaru. Automatycznie przygotowywane zestawienia dają natychmiastowa informację dotyczącą stanu magazynu (inwentaryzacji) czy rotacji towarów.

2. Intuicyjna obsługa

System WMS jest bardzo łatwy w obsłudze. Do jego stosowania nie potrzeba specjalistycznych szkoleń. Wystarczy standardowa aplikacja i bezprzewodowy terminal przesyłowy. Dane wprowadzane są poprzez skanowanie kodów 1D, 2D lub technologię RFID.  Oferowane rozwiązanie jest uzupełnieniem systemu ERP, jednak może również funkcjonować jako samowystarczalna jednostka bądź współpracować z istniejącym już ERP.

3. Pomoc w pracy magazynierów

System WMS pomaga w pracy magazynierów w kompletacji zleceń. Wyznacza trasy, pomaga w przygotowaniu ładunku w sposób optymalny. Dzięki temu spada liczba pomyłek, jak również maleje czas niezbędny na wykonanie całego zadania. Na podstawie zebranych informacji przygotowywane są raporty pomagające w codziennej organizacji pracy.

4. Krótszy czas dotarcia do ładunku

Minimalizacja czasu niezbędnego do wykonania poszczególnych czynności w magazynie poprawia wydajność całego procesu. Pracownicy mogą nie tylko wykonać więcej zleceń, ale także unikają kosztownych pomyłek. Zgromadzone w systemie WMS informacje pozwalają skutecznie zarządzać całym łańcuchem logistycznym – np. poprzez planowanie dostaw czy wysyłek.

Współczesne systemy zarządzania magazynami to kluczowy aspekt decydujący o przewadze konkurencyjnej całych łańcuchów logistycznych. Szybkość informacji oraz natychmiastowy dostęp do raportów pozwalają optymalnie zorganizować pracę, dzięki czemu uzyskuje się oszczędności i to bardzo wymierne!