regaly przeplywowe

Regały przepływowe w magazynie – kiedy sprawdzą się najlepiej?

W ostatnich latach możemy zaobserwować dynamiczny rozwój technologii składowania towarów sypkich i płynnych w magazynach. Każda kolejna zmiana ma na celu optymalizację wykorzystywanej przestrzeni magazynowej, a także poprawę warunków składowania różnego rodzaju materiałów. Wśród popularnych wyborów właścicieli przestrzeni magazynowych znajdują się m.in. regały przepływowe. Jaką mają charakterystykę i kiedy sprawdzą się najlepiej?

Czym są regały przepływowe?

Ze względu na swoją uniwersalną specyfikę, mogą być wykorzystywane niemal w każdym magazynie. Regały przepływowe należą do rodzaju grawitacyjnych. Wyposażone są w dedykowane wałkowe bieżnie, dzięki którym możliwy jest transport towarów w opakowaniach zbiorczych lub pojedynczych. Towar w ruch wprawiają siły grawitacyjne. Dzięki temu paleta załadowana produktami może bez przeszkód poruszać się z miejsca składowania do przestrzeni rozładunkowej, czy też na rampę, skąd będzie podawana na pojazdy i dalej dystrybuowana. Z drugiej strony na rynku coraz większą popularnością cieszą się regały przepływowe z dedykowanym systemem napędu wymuszonego oraz regały typu push-back. Również należą do kategorii regałów przepływowych i w najbliższych latach powinny wypierać z rynku starsze modele grawitacyjne.

Budowa regałów przepływowych

Regały przepływowe składają się z kilku podstawowych elementów. Wśród nich można wyróżnić między innymi takie części konstrukcji jak:

 • profile aluminiowe – stanowią podstawę całego systemu, odpowiadając za wytrzymałość regałów na obciążenia oraz stabilizację całej konstrukcji;
 • rampy hamujące – ich zadaniem jest zatrzymanie i przytrzymanie palety na wyjściu z korytarza magazynowego;
 • centrowniki – dzięki nim możliwe jest centrowanie palet w danym punkcie załadunku;
 • hamulce – kontrolują prędkość przemieszczania się palet po szynach;
 • rolki – umożliwiają transportowanie palet w systemie magazynowym
 • ochrony rolek – zabezpieczają przed niekontrolowanym uderzeniem palety i jej zniszczeniem;
 • zatrzymywacze palet – odpowiadają za rozładowywanie nacisków na pojedyncze palety, przetrzymują załadunki.

Gdzie na co dzień znajdują zastosowanie regały przepływowe?

Tego typu rozwiązania technologiczne wykorzystywane są na szerszą skalę w kilku sektorach. Bardzo często spotyka się je w przestrzeniach magazynowych firm: farmaceutycznych, chemicznych, motoryzacyjnych, produkcyjnych czy też spożywczych. Na co dzień stosowane są wszędzie tam, gdzie niezbędne jest umiejętne składowanie towarów o stosunkowo krótkim terminie ważności. Stosuje się go również w przypadku chłodni, mroźni i przestrzeni, gdzie utrzymanie towaru jest stosunkowo kosztowne. Na tego typu wybór decydują się również właściciele i operatorzy magazynów dystrybucyjnych i przyprodukcyjnych. Z powodzeniem mogą być jednak wykorzystywane także w innych sektorach przemysłu i dystrybucji.

Regały przepływowe spotyka się wszędzie tam, gdzie stosuje się wysoki współczynnik eksploatacji powierzchni magazynowej. Ten typ regałów pozwala na podbicie tego wskaźnika nawet do 80%.

Na czym polega proces składowania z regałami przepływowymi?

Cały proces składowania towarów na regałach przepływowych jest bardzo prosty. Te tworzą specjalny układ korytarzy, po których możliwe jest przemieszczanie się palet. Wystarczy mała różnica poziomów, aby palety z produktami swobodnie się przemieszczały w pożądanym kierunku. Kluczem jest umieszczenie ładunku w najwyższym punkcie, po czym płynnie, za pomocą sił grawitacyjnych przesuwany on jest na ostatnie dostępne miejsce na regale. Rolę sił grawitacyjnych może spełniać dedykowany system napędu wymuszonego lub też model push-back.

Posiadanie regałów przepływowych daje swobodę w zakresie rodzaju magazynowania. Przy nich można zastosować zarówno system LIFO, jak i system FIFO. Ten pierwszy polega na tym, że ostatni wszedł, pierwszy wyszedł i pozwala na rozładunek i załadunek palet w tej samej części regału. System FIFO to inaczej pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi, co przekłada się na bezkolizyjną rotację palet.

Jakie są główne zalety regałów przepływowych?

Ten typ składowania i magazynowania towarów nie cieszyłby się popularnością, gdyby nie określone korzyści z nim związane. Do podstawowych zalet regałów przepływowych należą m.in.:

 • tańszy koszt zakupu regałów w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami;
 • niższe koszty eksploatacji systemu magazynowego;
 • wzrost szybkości zarządzania magazynem;
 • możliwość efektywnego składowania towarów z krótkim terminem ważności;
 • płynny proces załadunku i rozładunku towarów;
 • zwiększona wydajność dzięki kompaktowej budowie systemu;
 • oszczędność czasu i przestrzeni;
 • zwiększona liczba palet w jednym tunelu magazynowym;
 • redukcja kosztów związanych z oświetleniem przestrzeni magazynowej;
 • wygodna i bezawaryjna eksploatacja.

To tylko wybrane korzyści związane z korzystaniem na co dzień z regałów przepływowych w przestrzeniach magazynowych. Decydując się na ten rodzaj regałów, warto uwzględnić w nich dodatkowy korytarz bezpieczeństwa, który będzie pełnił rolę drogi ewakuacyjnej w sytuacjach awaryjnych. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z budową i obsługą tego typu systemów magazynowych, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem.