przeglad regalow magazynowych

Kontrola regałów magazynowych – FAQ

Regularne przeprowadzanie kontroli regałów magazynowych to obowiązek każdego właściciela przestrzeni magazynowej lub administratora procesu logistycznego. Szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu i częstotliwości przeprowadzania przeglądów znajdują się w normie PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania dot. kontroli regałów magazynowych.

Czy przeprowadzenie kontroli warunkowane jest przez przepisy?

Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli regałów magazynowych narzucony jest przez prawo. Zgodnie z nim użytkownicy profesjonalnych instalacji magazynowej muszą wykonywać regularne przeglądy posiadanych urządzeń. Uwzględniają to m.in. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Prawo Pracy. Zgodnie z tymi dokumentami urządzenia wykorzystywane w procesie magazynowania, w tym m.in. regały magazynowe, podlegają okresowym remontom, konserwacjom i przeglądom. Szczegółowe zasady przeprowadzania tych prac opisano w normie PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”.

Jak często należy robić przegląd regałów magazynowych?

Profesjonalny przegląd regałów magazynowych powinien być przeprowadzany przez eksperta minimum raz rocznie. Częstotliwość może się zwiększyć w sytuacji, gdy instalacja ulegnie uszkodzeniom mechanicznym lub usterkom eksploatacyjnym. Wówczas po każdej naprawie wymagane jest przeprowadzenie kontroli, zanim urządzenie ponownie zostanie wdrożone do pracy.

Kto może przeprowadzić przegląd?

Przegląd może przeprowadzić tylko wykwalifikowany specjalista z zewnętrznego podmiotu. Na koniec przeglądu zamawiający powinien otrzymać szczegółowy raport z wykonanych prac, w którym uwzględniono ich zakres. Jeżeli pojawiają się uszkodzenia lub ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń, to one również muszą zostać opisane w raporcie. Na końcu dokumentu znajdują się rekomendacje dalszego postępowania.

Co oznaczają poziomy zielony, pomarańczowy i czerwony?

Poziom usterek po przeglądzie określa się trzema kolorami. To zielony, pomarańczowy i czerwony. Zielony kolor określa najniższy poziom zagrożenia i wskazuje na to, że dany element instalacji wymaga obserwacji. Poziom pomarańczowy to średni stopień zagrożenia i sugeruje podjęcie prac naprawczych lub konserwujących w nieodległym terminie. Najbardziej niepokojący jest poziom czerwony, czyli wysoki stopień zagrożenie. Ten nakazuje, jak najszybsze opróżnienie regałów magazynowych, zabezpieczenie instalacji, wyłączenie jej z użytku i przeprowadzenie pilnych prac naprawczych.

W jaki sposób we własnym zakresie sprawdzać regały magazynowe?

Użytkownicy nie powinni ograniczać się do tylko do profesjonalnych przeglądów wykonywanych co roku. Zgodnie z branżowymi rekomendacjami osoba odpowiedzialna za sprawne działanie systemu magazynowego oraz bezpieczeństwo pracowników, maszyn i towarów, powinna regularnie prowadzić kontrolę doraźną. Sugeruje się codzienne sprawdzanie wzrokowe stanu technicznego regałów magazynowych oraz ich poszczególnych elementów, kontrole tygodniowe obejmujące większy zakres prac oraz przeglądy miesięczne. Te ostatnie powinny sprawdzić stan techniczny urządzeń, procedurę składowania i inne aspekty związane z eksploatacją. Jeżeli w trakcie tych kontroli pracownik dostrzeże jakiekolwiek odchylenia od normy lub usterki, to powinien niezwłocznie poinformować o tym przełożonych. Kolejnym krokiem jest wezwanie fachowca, przeprowadzenie profesjonalnego przeglądu i wdrożenie prac naprawczych.

Dlaczego warto wykonywać okresowy przegląd?

Przeprowadzanie okresowych przeglądów ma bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim w ten sposób jesteś w stanie zadbać o prawidłowe działanie procesów logistycznych w firmie, a także zminimalizować ryzyko usterek. Wyłapane w porę nieprawidłowości będą łatwiejsze w usunięciu, dzięki czemu unikniesz ryzyka większych napraw. Ponadto zadbasz w ten sposób o bezpieczeństwo pracowników obsługujących przestrzeń magazynową, a także towarów, które w niej się znajdują. Okresowe kontrole są również niezbędne, jeżeli chcesz zachować gwarancję producenta na zakupione systemy i regały.

Czy specjaliści ZMS Systemy Magazynowe przeprowadzają takie kontrole?

Oczywiście. Specjaliści ZMS Systemy Magazynowe posiadają niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli regałów magazynowych i innych systemów wykorzystywanych w składowaniu towarów. Wszystkie prace przeprowadzane są zgodnie z wymaganiami Ministra Gospodarki, a także ze znowelizowaną normą europejską PN-EN 15635:2010. Przeszkolony zespół podda dokładnej analizie poszczególne elementy systemu magazynowego, wskaże potencjalne zagrożenia, a także zarekomenduje wdrożenie prac naprawczych. Wszystko z troską o bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych oraz o zminimalizowanie kosztów ewentualnych usterek.

Zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem w celu sprawdzenia możliwości współpracy w tym zakresie.