wyposazenie magazynowe

Największe wyzwania współczesnej logistyki

Współczesny konsument wymaga szybkiej dostawy towaru, co przekłada się na konsekwentną rozbudowę magazynów i rozwój usług logistycznych wokół większych aglomeracji. Magazyny to coraz częściej wyspecjalizowane platformy usługowe dla całego sektora e-commerce. Jedno z największych wyzwań współczesnej logistyki to ograniczona przestrzeń magazynowa w najlepszych punktach dostaw.

Wyzwania i problemy

To rodzi konsekwencje dotyczące projektowania rozwiązań magazynowych w poziomie oraz pionie. Wyposażenie magazynowe uzupełnia się o szybkie technologie transportu towarów z góry na dół i w odwrotnym kierunku. Maksymalizacja ograniczonej przestrzeni magazynowej to krytyczne założenie dla całej branży. Logistyka sięga też po automatyzację, np. szybsze odczytywanie kodów kreskowych.

Gospodarka magazynowa podlega coraz większej specjalizacji, dostosowując się do oczekiwań konkretnych producentów lub dostosowując halę pod długoterminowy wynajem dla mniejszych działalności. Logistyka mierzy się również z przenoszeniem transakcji nie tylko na rynek krajowy, ale też międzynarodowy przez dynamiczny rozwój sektora e-commerce.

Duży problem sektorowy to wpływ polityki klimatycznej na normy emisji dwutlenku węgla. Koszty transportu rosną i to nie tylko przez naturalne wahania popytu i podaży, ale też przez działania polityczne. Automatyzacja, zastosowanie systemów telematycznych w transporcie, monitorowanie pracy magazynu pod kątem wskaźników, raportowanie wewnętrzne i dla klienta – to tylko niektóre z czynników zapewniających przewagę konkurencyjną.

Zrywane łańcuchy dostaw warunkują dywersyfikację branży

Wyposażenie magazynowe spełnia coraz poważniejsze normy bezpieczeństwa i jest projektowane tak, by stwarzać możliwości modułowej rozbudowy. Logistyka uczestniczy naturalnie w międzynarodowym łańcuchu dostaw, a zerwanie jednego ogniwa wpływa natychmiast na inne części gospodarki, oczywiście w sposób negatywny. Nakładane odgórnie ograniczenia i coraz częstsze zamykanie rynków to czynniki wymuszające nieustanną dywersyfikację i udoskonalanie procesów.