kontroler stanow magazynowych

Kontroler stanów magazynowych – na czym polega jego praca?

Osoby zarządzające przestrzenią magazynową doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważną funkcję pełni kontroler stanów magazynowych. To osoba, która w dużym skrócie odpowiedzialna jest za bieżącą kontrolę wszelkich przyjęć towarów na magazyn, jak i wydań z magazynu. Jednocześnie prowadzi przy tym odpowiednią dokumentację i dba o to, aby w magazynie znajdowała się określona i z góry ustalona liczba zapasów.

Podstawowa charakterystyka stanowiska

Obecnie kontroler stanów magazynowych to osoba, która odpowiada za wiele procesów w firmie i pełni bardzo odpowiedzialną funkcję. Między innymi to od jakości jego pracy zależy efektywność prowadzenia przedsiębiorstwa oraz jego dochodowość. Im bardziej rozbudowany magazyn, tym większe wyzwanie przed kontrolerem. Wszystko dlatego, że dba on utrzymanie właściwego poziomu zapasów, a także o realizację niezbędnych zamówień.

Dla utrzymania efektywności procesu magazynowego niezwykle ważne jest to, aby kontroler bezpośrednio współpracował z kierownikiem magazynu, a także z innymi pracownikami. Tylko w ten sposób zespół może uzupełniać swoje kompetencje i reagować wtedy, gdy wymaga tego sytuacja.

W codziennej pracy kontroler korzysta z zastałej infrastruktury magazynowej. Ma również wpływ na jej kształtowanie, jeżeli uzna, że obecny system nie jest efektywny i wymaga korekt. Kluczem jest dostosowanie regałów magazynowych i sposobu przepływu towarów do ich rodzaju, a także specyfiki działania magazynu. Im lepiej zaplanowany proces, tym wyższa efektywność składowania produktów. Przekłada się to na optymalizację kosztów i wykorzystania dostępnej przestrzeni oraz prowadzi do realnych oszczędności. Dotyczy to zarówno dużych i rozbudowanych magazynów, jak i mniejszych powierzchni.

Za co odpowiada kontroler stanów magazynowych?

Zakres odpowiedzialność osoby na stanowisku kontrolera stanów magazynowych jest stosunkowo szeroki. Podstawowym zadaniem takiej osoby jest wdrażanie i monitorowanie efektywności wprowadzonej strategii biznesowej w zakresie utrzymywania optymalnego poziomu zapasów w magazynie. Ponadto kontroler odpowiada za wszelkie operacje związane z zarządzaniem tymi zapasami, w tym również za proces ich zakupu na rynku. Inne kluczowe obszary odpowiedzialności osoby na tym stanowisku to monitorowanie i identyfikacji rotacji zapasów w magazynie, czyli wszystkich przyjęć i wydań, a także przesunięć towarów w obrębie magazynu.

W wielu magazynach to kontroler odpowiada także za prowadzenie szkoleń personelu magazynowego, za planowanie i realizację inwentaryzacji częściowych i całościowych czy też za wdrażania strategii zarządzania towarami zwróconymi lub przestarzałymi.

Cechy szczególne dobrego kandydata

Ze względu na specyfikę pracy osoba na stanowisku kontrolera stanów magazynowych powinna posiadać określone cechy charakteru i osobowości. W takiej pracy doskonale sprawdzają się osoby skrupulatne, które dużą wagę przykładają do zachowania porządku i systematyczności. Jednocześnie powinny swobodnie operować liczbami i posiadać podstawową wiedzę w zakresie nowoczesnych systemów WMS. Dodatkowe atuty kandydata to m.in.: dobra organizacja czasu pracy i przestrzeni roboczej oraz wiedza z zakresu gospodarki magazynowej, w tym z metod składowania, rodzajów zapasów, czy przepływów pracy w magazynie.

Co okazuje się nieocenionym wsparciem na magazynie?

Oczywiście nieocenionym wsparciem w pracy kontrolera stanów magazynowych jest technologia. Podstawą są programy informatyczne, w których można odnotowywać wszelkie przyjęcia, wydania oraz przesunięcia towarów w magazynie. Dobry system posiada także funkcjonalności dotyczące monitorowania stanu zapasów oraz możliwość zamawiania produktów w celu uzupełnienia ich braków. Tego typu wsparciem jest system WMS. Pozwala na wyeliminowanie wielu potencjalnych błędów w pracy kontrolera, a także wpływa na sprawniejsze zarządzanie magazynem. To dedykowane oprogramowanie logistyczne, które stworzono po to, aby usprawnić działanie magazynu i zwiększyć jego rentowność.

Wyposażenie magazynu

Poza technologią informatyczną, w magazynie liczy się także technologia magazynowa. To wszelkiego rodzaju: regały, pomosty, meble magazynowe, zabezpieczenia, wózki, czy też automatyka magazynowa. Wszystkie te elementy powinny być dobrane bardzo starannie pod kątem realnych potrzeb właściciela lub operatora magazynu. Pod uwagę bierze się także jakość wykonania systemów magazynowych oraz opłacalność ich wykorzystania przy danym typie produktu. Wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik. Na koniec należy regularnie serwisować systemy magazynowe i wdrażać prace naprawcze, jeżeli wymaga tego sytuacja. Dzięki temu praca kontrolera stanów magazynowych będzie wygodniejsza.

Zadbaj o wyposażenie magazynu z ZMS Systemy Magazynowe

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą ZMS Systemy Magazynowe i wyposażenie magazynu wspólnie z nami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym obszarze oraz dostarczamy na rynek tylko sprawdzone i wydajne rozwiązania z obszaru gospodarki magazynowej. Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem w celu poznania szczegółowej oferty. Razem z nami zadbasz o wygodę i efektywność pracy w Twoim magazynie.