inteligentne magazyny

Jak mają funkcjonować inteligentne magazyny? Czym się charakteryzują?

Organizacja inteligentnego magazynu to obecnie jeden z najważniejszych czynników pozwalających na generowanie oszczędności w firmie w dłuższej perspektywie czasowej. Szybki rozwój branży e-commerce wymusza na przedsiębiorcach zapewnienie magazynom maksymalnej wydajności przy jednoczesnym zachowaniu bezbłędnej i szybkiej pracy.

Robotyzacja pracy w magazynach

Jednym z kluczowych elementów sprawiających, że magazyn można określić jako „inteligentny” jest zastosowanie robotów, czy to w postaci fizycznych maszyn transportujących towary, czy w formie oprogramowania optymalizującego procesy dostaw oraz składowania towarów. Coraz częściej w magazynach występują antresole magazynowe wyposażone w inteligentne sortery oraz przenośniki taśmowe. Zasadniczą przewagą maszyn nad ludźmi jest fakt, że mogą one pracować w trybie niemalże 24-godzinnym, a także mogą przenosić znacznie większe ciężary i przemieszczać się szybciej po magazynie.

Odpowiednie regały podstawą organizacji inteligentnego magazynu

Kolejną fundamentalną kwestią przy organizacji inteligentnego magazynu jest dobór odpowiednich regałów. Obecna technologia nie jest na tyle zaawansowana, żeby całkowicie zastąpić ludzi, jednak udział maszyn w pracy cały czas się zwiększa. Cyfrowa transformacja magazynu wymaga dobrania regałów, które przede wszystkim będą idealnie dopasowane i regularne w swoich kształtach oraz rozmiarach. O ile człowiek jest w stanie bez trudu korzystać z regałów o nieregularnych rozmiarach, dla maszyn polegających na sztucznej inteligencji każda nieregularność lub odstępstwo od normy stanowi potencjalny problem. Dlatego warto zaopatrzyć się w odpowiednie regały paletowe, półkowe czy wspornikowe, i regularnie dbać o ich stan.

Transformacja magazynów – jak się do niej przygotować

Podsumowując, podstawą każdego dobrze funkcjonującego magazynu jest jego wyposażenie. Zasadniczą częścią organizacji inteligentnego magazynu jest wybór odpowiednich regałów, które umożliwiają łatwy dostęp do towarów, a jednocześnie umożliwiają ich efektywne składowanie. Oferowane przez nas regały są odpowiednim wyborem, ponieważ pozwalają one na tworzenie różnego rodzaju konstrukcji (np. tzw. double deep czy bardziej tradycyjnych regałów wysokiego składowania), a także są dopasowane do magazynowania różnego rodzaju towarów – przede wszystkim palet, ale też prętów, rur czy płyt.