powierzchnia skladowania

Jak szybko zwiększyć powierzchnię składowania?

Wraz z prężnym rozwojem firmy może zaistnieć potrzeba zwiększenia powierzchni magazynowej. Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań, które będą skuteczną odpowiedzią na zmniejszającą się ilość miejsca do składowania towarów w magazynie.

Wykonanie audytu magazynowego

Rozbudowę magazynu najlepiej zacząć od rzetelnego audytu, który może być przeprowadzony zarówno wewnętrznie jak i przez firmę zewnętrzną. Profesjonalna, obiektywna kontrola powinna zakończyć się szczegółowym raportem, który dokładnie określi, na jakich płaszczyznach wystąpiły wszelkiego rodzaju dysfunkcje i niedociągnięcia. Dzięki temu wprowadzenie ewentualnych zmian i usprawnień będzie zdecydowanie łatwiejsze. Audyt magazynowy powinien także wykazać, jakie problemy mogą wystąpić w przyszłości, dzięki czemu będzie można podjąć stosowne środki zaradcze.

Rozbudowa powierzchni magazynowej

Rozbudowa dostępnej powierzchni magazynu nie musi być równoznaczna z dobudowaniem do istniejącego budynku dodatkowych pomieszczeń. Wydajnym rozwiązaniem, które pozwoli na zwiększenie ilości składowanych towarów, będzie zastosowanie regałów wysokiego składowania. Pozwolą one na wypełnienie pustej do tej pory przestrzeni. Dzięki wykorzystaniu wózków widłowych dostęp do magazynowanych dóbr będzie tak samo łatwy, niezależnie od wysokości miejsca przechowywania towaru. W przypadku magazynów, w których składowane przedmioty są dostarczane na półki bezpośrednio przez pracowników, bardzo dobrym rozwiązaniem mogą okazać się antresole magazynowe. Ich największą zaletą jest to, że umożliwiają swobodny dostęp do półek znajdujących się wysoko nad podłogą magazynu, dzięki czemu powierzchnia składowania w niektórych przypadkach może zostać zwiększona nawet dwukrotnie. Ciekawym pomysłem może być także zastosowanie regałów mobilnych. Zamocowane w podłodze specjalne prowadnice sprawiają, że regały mogą być od siebie oddalone w dowolnej odległości.

Powyższe rozwiązania pozwalają w krótkim czasie zwiększyć ilość dostępnej powierzchni składowania. Najlepiej jednak, aby plany ewentualnej rozbudowy zostały uwzględnione już na etapie projektowania magazynu.