regaly magazynowe

5 zasad efektywnego magazynowania

Centra magazynowe charakteryzują się coraz większą wydajnością, ponieważ wpływają na obsługę zamówień i na zadowolenie klienta. Jakimi zasadami rządzi się efektywne magazynowanie?

1. Rozbudowa na wszystkich poziomach

Nie chodzi tylko o rozbudowę magazynu w poziomie, ale przede wszystkim w pionie. Dobry pomysł to instalacja antresoli magazynowej. Jej montaż nie wymaga generalnego remontu nieruchomości. Kilka dodatkowych, dobrze skomunikowanych pięter to szansa na osiągnięcie większej wydajności przechowywania różnych grup towarów, od cięższych po drobnicę.

2. Wdrożenie systemu zarządzania magazynem

Informatyzacja magazynów to fundament efektywności, ponieważ zbieranie danych w systemie eliminuje opóźnienia i poprawia płynność towarów. Jeden pracownik może obsługiwać strefy przyjęć i wysyłek, bez ryzyka pomyłki.

3. Wybór odpowiedniego wyposażenia magazynowego

Systemy regałów paletowych dające szybki dostęp do towarów zwiększają komfort pracy w magazynie i w wielu przypadkach eliminują korytarze robocze. Modułowe regały przeznaczone do dalszej rozbudowy wypierają tradycyjne rozwiązania. Coraz częściej montuje się też regały mobilne pozwalające na efektywniejsze zarządzanie przestrzenią.

4. Czytelne oznakowanie

Czytelne oznakowanie ciągów komunikacyjnych ułatwia poruszanie się po magazynie, a ścieżki można wyznaczać sztucznym oświetleniem albo spersonalizowanymi grafikami.

5. Stała kontrola procesów

Proces magazynowy składa się z jasnych elementów, czyli przyjęcia towaru, składowania na regałach paletowych, kompletacji zamówienia oraz wydania. Na każdym z etapów można wprowadzić kontrolę jakościową oraz ilościową. Podniesienie efektywności składowania wiąże się z inwestycją w nowe wyposażenie magazynowe ograniczające ruch pracowników. Nowoczesne regały paletowe ułatwiają organizację i przechowywanie różnych towarów.

Całkowite wykorzystanie przestrzeni, informatyzacja, czytelne oznakowanie ścieżek w magazynie, a także podejście systemowe do organizacji zadań przekłada się na lepszą obsługę klientów i szybsze wydawanie towarów.