magazyn w łancuchu dostaw

Znaczenie magazynu w łańcuchu dostaw

Magazyn jest jednym z kluczowych elementów w łańcuchu dostaw. Niezawodny i szybki transport przestaje mieć znaczenie, gdy towar przechowywany jest w mało wydajnym i niezapewniającym bezpieczeństwa magazynie, znajdującym się w trudno dostępnej lokalizacji. Jakie czynniki wpływają na efektywność współpracy z magazynem?

Lokalizacja

Ma ona ogromne znaczenie dla łańcucha dostaw. Niezależnie, czy jest to magazyn przyfabryczny, z którego odbiera się towary przeznaczone na rynek, czy magazyn pośredni, skąd rozpoczyna się właściwa dystrybucja, czy też magazyn ostatecznego odbiorcy, łatwa dostępność dla transportu i usytuowanie w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych skraca czas dostawy, czyli w praktyce przyspiesza możliwość dysponowania towarem przez klienta.

Infrastruktura i profesjonalny personel

Infrastruktura magazynowa ma niebagatelne znaczenie dla skracania łańcucha dostaw. Nowoczesny skład powinien być wyposażony liczne doki załadunkowe i rozładunkowe, regały wysokiego składowania, wystarczającą do stałej obsługi dostaw liczbę wózków transportowych (widłowych, systemowych, platformowych). Coraz częściej w magazynach wdraża się tzw. wózki autonomiczne, które poruszają się i przewożą towary bez operatora oraz systemy automatycznych rolotoków.

Do sprawnej obsługi logistycznej niezbędny jest profesjonalny personel, umiejący obsłużyć coraz bardziej skomplikowany sprzęt.

Systemy informatyczne

Obecnie trudno sobie wyobrazić magazyn bez narzędzi informatycznych. Nowoczesny system zarządzania magazynem pełni różnorodne funkcje i w praktyce jestem jednym z najważniejszych elementów wpływających na powodzenie całego łańcucha dostaw.

System WMS kompleksowo obejmuje wszystkie operacje magazynowe związane z przyjęciem, przechowywaniem i wydaniem towaru. Umożliwia śledzenie poszczególnych czynności i przez to podnoszenie efektywności pracy. Wspomaga optymalizację rozłożenia towaru i planuje trasy kompletacji zleceń, co wprost wpływa na krótszy czas wykonywania zadań. W każdej chwili wiadomo, w jakiej lokacji towar znajduje się w danym momencie, również całościowa inwentaryzacja stanu magazynu i jego szybka korekta staje się niezwykle prosta.

System ułatwia zarządzanie stanami poprzez śledzenie rotacji przechowywanych jednostek, może być wyposażony w możliwości monitorowania stanów magazynowych przez klientów, łącznie z wprowadzaniem zleceń wydania towaru. Zwiększa efektywność dzięki modułowi pokazującemu bieżące obłożenie pracą oraz wyliczanie średniego czasu potrzebnego na realizację zadania.

Nowoczesny magazyn to kluczowe ogniwo łańcucha dostaw. Musi jednak spełniać kilka warunków, by odpowiadać wymaganiom współczesnego rynku: powinien być dobrze zlokalizowany, łatwo dostępny, mieć niezbędną infrastrukturę i profesjonalny zespół. Wszystko to koniecznie wspomagane przez zaawansowany system zarządzania magazynem.