producent regalow magazynowych

Co można składować w magazynie półotwartym?

Magazyn to najważniejsza część składowa infrastruktury magazynowej. Jego podstawowym zadaniem jest składowanie określonych towarów. W zależności od ich rodzaju wyróżnia się kilka podstawowych typów magazynów, wśród nich magazyny półotwarte (nazywane też półosłoniętymi). Jakie produkty mogą być w nich składowane? Jaką rolę w procesie magazynowania pełnią regały paletowe czy też regały wspornikowe?

Magazyny półotwarte – charakterystyka i rodzaj magazynowanych towarów

Magazyny typu półotwartego mają najczęściej postać różnego rodzaju wiat. Ich konstrukcja obejmuje dach oraz 2 lub 3 ściany (jedna ściana pozostaje zawsze otwarta). Zazwyczaj magazyny tego typu są budowane z elementów łatwych do montażu i nie są na stałe przymocowane do gruntu (najczęściej lokuje się na wybetonowanych placach). Taka konstrukcja magazynów sprawia, iż magazynowane w nich materiały są chronione jedynie przed opadami atmosferycznymi oraz promieniami słonecznymi. Brak jest natomiast ochrony przed niskimi, jak i wysokimi temperaturami oraz dużą wilgotnością powietrza.

W magazynach typu półotwartego mogą być magazynowane towary wymagające ciągłego przepływu świeżego powietrza oraz odporne na działanie wysokich i niskich temperatur. Warunki te spełniają na przykład różnego rodzaju wyroby ceramiczne, worki z cementem czy też gipsem. Wiaty mogą służyć również, jako garaże dla sprzętu i maszyn budowlanych oraz samochodów.

Regały paletowe oraz regały wspornikowe w magazynach półotwartych

Możliwość magazynowania określonych towarów zależy od rodzaju wykorzystanych w danym magazynie regałów. Tak więc materiały takie jak worki z cementem, gipsem czy też piaskiem wymagają najczęściej regałów paletowych przystosowanych do obsługi europalet (1000 na 1200 mm). Oczywiście nie jest to jedyne często wykorzystywane rozwiązanie magazynowe. Dużą popularnością cieszą się również regały wspornikowe. Z ich wykorzystaniem można z łatwością magazynować różnego rodzaju rury, pręty stalowe oraz wyroby wykonane z tworzyw sztucznych charakteryzujące się podłużnym kształtem.