Uklad przestrzenny magazynu

Układ przestrzenny magazynu a codzienna praca operatorów

Regularne dokładanie palet do magazynu może prowadzić do sytuacji, że zabraknie miejsca na nowe towary. W takiej sytuacji pierwszą myślą osób zarządzających halą magazynową jest rozbudowa magazynu lub wynajem dodatkowych powierzchni. Biorąc pod uwagę fakt, że są to rozwiązania kosztowne, a w przypadku prac budowlanych także długotrwałe (najpierw konieczne jest uzyskanie zezwoleń na rozbudowę magazynu), warto zastanowić się nad reorganizacją miejsca, tak aby zmaksymalizować wykorzystanie hali pod regały, np. kosztem szerokości korytarzy. Układ przestrzenny magazynu nie powinien jednak zakłócać pracy operatorów wózków widłowych. Dlatego, poza odpowiednim doborem regałów pozwalających na zwielokrotnienie powierzchni do przechowywania, warto zainwestować w wózki widłowe, które mogą pracować nawet w bardzo wąskich korytarzach.

Jakie elementy wyposażenia magazynu zastosować, aby w pełni wykorzystać halę do przechowywania towarów?

Decydując się na reorganizację magazynu pod kątem lepszego wykorzystania powierzchni pod składowanie towaru, powinniśmy zadbać o to aby dobrać odpowiednie do parametrów hali magazynowej regały. Na rynku dostępne są różne systemy regałowe, jednak nie każdy z nich sprawdzi się w konkretnym magazynie. Dobór regałów powinien być uzależniony od rodzaju magazynowanego asortymentu i jednostek ładunkowych, technologii magazynowania, wielkości składowanych zapasów, częstotliwości rotacji i metod obsługi. Szczególnie wnikliwie powinniśmy dokonać wyboru regałów przeznaczonych do magazynu z wąskimi korytarzami roboczymi.

Regały zapewniające maksymalizację wykorzystania powierzchni magazynu

Regały paletowe rzędowe należą do najbardziej konwencjonalnych form składowania towaru. Ich uniwersalna forma oraz dodatkowe wyposażenie pozwala na składowanie towarów w paletach, jak i artykułów niespaletyzowanych. Regulowane półki i dostępne opcje składowania na dwóch różnych głębokościach zapewniają efektywne wykorzystanie przestrzeni, przy jednoczesnym zachowaniu bezpośredniego dostępu do towaru.

W wysokich halach magazynowych dobrym rozwiązaniem aby zmaksymalizować wykorzystanie powierzchni są regały wysokiego składowania, które umożliwiają przechowywanie towaru nawet do wysokości 15 metrów.

Odpowiedni układ przestrzenny magazynu i właściwie dobrany system regałów pozwoli na zwiększenie pojemności magazynu, jednocześnie zapewniając bezpośredni dostęp do wszystkich towarów i nie powodując zakłóceń w codziennej pracy obsługi magazynu, w tym operatorów wózków widłowych.