systemy wms

System WMS, czyli magazynowy system informatyczny

Zarządzanie magazynem można zautomatyzować wdrożeniem systemu informatycznego WMS. Dzięki oprogramowaniu można śledzić ścieżkę od przyjęcia po przekazanie towaru do klienta, wykluczać opóźnienia i inne błędy w procedurach kompletacji zamówień, ale to nie wszystkie zalety.

Dopasowanie do wielu rodzajów działalności

Magazynowy system informatyczny wpisuje się w potrzeby magazynów, przedsiębiorstw produkcyjnych, a także wszystkich działalności związanych z handlem. Zapewnia model prowadzenia bezbłędnej ewidencji, a przez to realnie ogranicza straty. Automatyzacja wpływa poza tym na ograniczenie stale rosnących kosztów pracy. Magazynowy system informatyczny może funkcjonować samodzielnie lub uzupełniać się z innym oprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami (ERP). Jasne wyznaczanie zadań to ważny plus z perspektywy kierownika magazynu.

Zalety WMS dla przedsiębiorstwa

  • raportowanie, a przez to udoskonalenie procedur występujących w magazynie,
  • ułatwienie inwentaryzacji i ograniczenie strat,
  • śledzenie całej trasy produktu, wykrywanie pojedynczych jednostek,
  • możliwość integracji z systemami ERP.

Pomoc w udoskonaleniu wielu procedur i szybkie przypomnienia dla magazynierów

Magazynowy system informatyczny podpowiada pracownikom magazynów, gdzie mają się udać z produktem. Po szczegółowej optymalizacji oprogramowania magazynier otrzymuje na bieżąco powiadomienia, chociażby dotyczące świeżości asortymentu, albo o potrzebie wydania towaru. Informatyzacja pomaga również w konserwacji, w przepakowywaniu towarów, w przesunięciach wynikających ze zmiany temperatury, albo innych specyficznych warunków panujących w magazynie.

Na zakończenie

Coraz częściej WMS automatyzuje całkowicie pracę magazynu i poprawia możliwości obsługi klientów. Informatyzacja magazynu okazuje się we wszystkich raportach tańsza od standardowych metod zarządzania. Warto postawić na magazynowy system informatyczny dopasowany do profilu działalności.