Slotting w magazynie

Slotting w magazynie – jakie są jego zalety?

Slotting to metoda organizacji magazynu, w której uwzględnia się różne cechy składowanych towarów w celu uzyskania maksymalnej efektywności pracy oraz pełnego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Jakie są główne korzyści takiego podejścia?

Slotting – zasady

Przy rozmieszczaniu produktów bierze się pod uwagę ich rozmiary i sposób przechowywania (na regale paletowym albo półkowym, w pudełkach albo jako pojedynczych przedmiotów, w warunkach zwykłych albo specjalnych) oraz to, jak często dany produkt jest zamawiany – najpopularniejsze artykuły trafiają na najbliższe regały paletowe i regały półkowe, a te, które potrzebne są rzadko, mogą być w najdalszych częściach magazynu. Uwagę zwraca się na to, by produkty często zamawiane razem były umieszczone blisko siebie, a te rzeczy, po które nasi pracownicy muszą najczęściej sięgać znajdowały się między wysokością kolan a ramion – tam, gdzie najszybciej mogą zostać odnalezione i zabrane w ramach kompletowania zamówienia. Wyposażenie magazynu także podlega optymalizacji: regały paletowe i regały półkowe ustawia się w różnych strefach, w zależności od zawartości. Planuje się obszary, w których będzie wyłącznie ruch pieszy, oraz takie, gdzie pracownicy będą wjeżdżać podnośnikami czy wózkami widłowymi.

Jak skorzystasz na zastosowaniu slottingu w Twoim magazynie?

Slotting ma celu zwiększenie efektywności pracy oraz to, by wyposażenie magazynu i przestrzeń były optymalnie wykorzystywane. Dzięki zastosowaniu tej metody Twoi pracownicy będą o wiele szybciej kompletowali zamówienia – oszczędność polega na zmniejszeniu dystansu, który pracownik albo pojazd pokonuje w trakcie pracy do minimum, a także ograniczeniu sytuacji, gdy różne osoby nawzajem sobie przeszkadzają. Gdy weźmiemy pod uwagę, że koszty pracy to w wielu magazynach główna pozycja po stronie wydatków, możliwość ich znacznej redukcji przyniesie pokaźne oszczędności. Lepsze wykorzystanie przestrzeni powoduje też to, że regały paletowe i regały półkowe są zapełnione większą ilość tych towarów, które są najbardziej chodliwe, a ilość miejsca zajmowanego przez mniej popularne towary jest zmniejszona do niezbędnego minimum, co ułatwia zwiększenie sprzedaży. Szybsze kompletowanie zamówień to też szybsza wysyłka, a to czynnik, który ma coraz większe znaczenie przy wyborze oferty przez klientów. Zastosowanie slottingu należy poprzedzić analizą, która powinna objąć reprezentatywny dla naszej działalności okres, tak, by uzyskane dane mogły być uznane za średnie zapotrzebowanie na poszczególne towary. Pomóc w tym może dedykowane oprogramowanie – np. system WMS.

Slotting jest najlepszą metodą na zwiększenie funkcjonalności prowadzonego przez nas magazynu oraz tego, by wyposażenie magazynu było optymalnie wykorzystywane. To najprostsza droga do zwiększenia efektywności załogi oraz uzyskania znacznych oszczędności.