przeglad regalu

Sezon urlopowy przed nami – dobry czas na przeglądy eksperckie regałów magazynowych

Sezon urlopowy to dobry czas na przeprowadzenie przeglądów eksperckich swojej zabudowy magazynowej. W okresie wakacyjnym z reguły obserwuje się zahamowanie w logistyce. Wiele osób decyduje się na urlop, co przekłada się na mniejszą liczbę zamówień i zwiększa możliwość przeprowadzania prac wewnątrz przestrzeni magazynowej. Już teraz warto przygotować się na nadchodzące lato i na wykonanie eksperckich przeglądów.

Dlaczego przeglądy regałów magazynowych wykonać latem?

Każdy właściciel lub operator przestrzeni magazynowej musi wykonywać regularne przeglądy eksperckie regałów magazynowych. Wszystko po to, aby zadbać o ich dobry stan techniczny, sprawność oraz zminimalizować ryzyko ewentualnych wypadków. Te ostatnie mogą stanowić realne zagrożenie dla osób pracujących w magazynie oraz dla składowanych w nim towarów. Lato i sezon urlopowy to doskonały czas na to, aby wykonać przeglądy eksperckie. Jest to związane z małą stagnacją na rynku oraz z tym, że z magazynu wychodzi mniej zamówień. Umiejętne rozplanowanie prac w tym okresie pozwala na konserwację zabudowy magazynowej oraz utrzymanie jej w pożądanym stanie technicznym. Już niedługo kolejny okres wakacyjny, dlatego warto już teraz odpowiednio zaplanować najbliższe tygodnie.

Czym jest przegląd ekspercki?

Przegląd tego typu wykonywany jest przez przeszkolony i doświadczony personel. Eksperci powinni dokładnie sprawdzić różne parametry regałów magazynowych pod kątem stabilności ich konstrukcji, odporności eksploatacyjnej, obciążenia oraz ewentualnych uszkodzeń. Wszystko po to, aby zadbać o wysoki standard bezpieczeństwa w przestrzeni magazynowej i wypełnić obowiązujące przepisy. Zgodnie z nimi pracodawca (właściciel lub operator magazynu) ma obowiązek wykonywania systematycznych kontroli w celu zadbania o bezpieczeństwo i higienę pracy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w normie europejskiej PN-EN 15635:2010 oraz w wymaganiach Ministra Gospodarki. Poniżej przedstawiamy kilka obszarów, które wchodzą w zakres dobrze poprowadzonego przeglądu eksperckiego.

Kontrola konstrukcji regałów

Zadaniem specjalisty jest m.in. sprawdzenie konstrukcji regałów magazynowych. Pod uwagę bierze się przede wszystkim obecny stan techniczny słupów, ram, belek oraz półek. Jakiekolwiek nieprawidłowości powinny być od razu zanotowane, zmierzone i zgłoszone. Przykładowe usterki w przestrzeni magazynowej to m.in.: ugięcia belek nośnych, odchylenia ram regałowych, uszczerbki konstrukcyjne, pęknięcia i inne. Mogą one powodować poważne zagrożenie, dlatego należy mieć je pod kontrolą i niezwłocznie wdrażać prace naprawcze. Czasami wymaga to wymiany poszczególnych elementów zabudowy. Podczas przeglądu sprawdza się również poprawność montażu regałów, aby wyeliminować ryzyko ich awarii w przyszłości.

Bezpieczeństwo eksploatacji zabudowy magazynowej

W kontekście prawidłowej eksploatacji magazynu niezwykle ważne jest utrzymanie określonych standardów bezpieczeństwa. Dotyczy to m.in. odpowiedniego oznakowania ścieżek komunikacyjnych oraz typu regałów, ich nośności, możliwego obciążeniach i poziomów składowania. Wszystko po to, aby zadbać o prawidłowe wykorzystanie dostępnej infrastruktury i zminimalizowanie ryzyka jej uszkodzenia. Ekspert w trakcie przeglądu sprawdza nie tylko obecność oznaczeń, ale również zgodność eksploatacji regałów zgodnie z podanymi na nich informacjami. Ponadto w obszarze bezpieczeństwa weryfikuje się m.in.: stan posadzki magazynu, równomierne położenie towarów na paletach, stan techniczny akcesoriów i sprzętu, dokumentację techniczną oraz przeciążenie miejsc składowania. Dużo łatwiej o to w okresie letnim, gdy w branży magazynowej jest nieco spokojniejszy.

Wykonanie niezbędnych pomiarów i ocena ryzyka

Kolejnym obszarem odpowiedzialności eksperta w trakcie przeglądu jest wykonanie niezbędnych pomiarów i ocena ryzyka związanego z użytkowaniem magazynu. Kontroler ma za zadanie dokonać pomiarów wszelkich odkształceń i usterek. Następnie na podstawie swojego doświadczenia i zebranych wyników ocenia stan zagrożenia. Klasyfikacja uszkodzeń zabudowy magazynowej wskazuje na to, które z nich powinny zostać usunięte w pierwszej kolejności, ponieważ zagrażają zdrowiu i życiu pracowników. Dzięki temu można odpowiednio zaplanować najbliższe prace naprawcze i serwisowe. Zastosowanie się do wskazań kontrolera to obowiązek każdego przedsiębiorcy, któremu zależy na bezpiecznym i zgodnym z prawem składowaniu towarów.

Przeglądy eksperckie z ZMS Systemy Magazynowe

Jako ZMS Systemy Magazynowe wykonujemy przeglądy eksperckie regałów magazynowych. Odpowiadają za to przeszkoleni pracownicy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i uprawnienia. Ponadto dystrybuujemy wydajną zabudowę magazynową, dzięki czemu nie tylko wskażemy na ewentualne problemy, ale również zaproponujemy ich szybkie rozwiązanie. Podczas przeglądu eksperckiego klasyfikujemy uszkodzenia według skali:

  • alarm zielony (zniszczenia wymagające nadzoru);
  • alarm pomarańczowy (niebezpieczne uszkodzenia wymagające podjęcia działań najszybciej, jak to będzie możliwe);
  • alarm czerwony (bardzo poważne zniszczenie wymagające natychmiastowego działania).

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem oraz do postawienia na profesjonalny przegląd zabudowy magazynowej. Okres urlopowy to dobry czas, aby wykonać niezbędne prace serwisowe i naprawcze.