regaly magazynowe

Jak uniknąć strat w magazynie?

Dobrze zarządzany i uporządkowany magazyn wpływa na wydajność pracy oraz produkcji. Sprawne zarządzanie materiałami i przestrzenią zaplecza hali fabrycznej pozwala uniknąć niepotrzebnych strat, jak również dezorganizacji. Aby uniknąć niepożądanych uszkodzeń i przykrych wypadków, należy zwracać szczególną uwagę na wiele czynników. Warto też skorzystać z narzędzi ułatwiających zarządzanie magazynem, takich jak system WMS, amortyzujące siatki zabezpieczające lub dodatkowe oznaczenia towarów i półek.

Co wpływa na stan i bezpieczeństwo towarów w magazynie? 

Przede wszystkim należy wracać uwagę na porządek i czystość przestrzeni, w której przechowywane są ładunki. Przejścia między regałami magazynowymi nie mogą być zastawione towarami ani zbędnymi sprzętami. Zapewni to swobodny przejazd wózkom widłowym lub paletowym – brak miejsca może doprowadzić do uszkodzeń towarów i samych wózków. Znaczenie mają również konsekwentne kontrole sprzętów i instalacji – odpowiednie oświetlenie i temperatura, sprawne urządzenia odpowiedzialne za transport oraz solidne palety, to niezbędne elementy bezpiecznego przechowywania. Zagrożeniem mogą okazać się również przeciążone lub niestabilne regały magazynowe, dlatego należy dbać o ich regularną konserwację i systematyczne przeglądy eksperckie. Warto również wyposażyć się w dodatkowe konstrukcje, takie jak siatki amortyzujące lub ochraniacze kolumn regałów metalowych. Kluczem do sprawnego prowadzenia wielkopowierzchniowego magazynu jest utrzymanie równowagi między ostrożnością i szybkością pracy. Do zachowania ergonomii znacząco przyczyniają się nowoczesne technologie, między innymi system WMS.

System WMS – bezpiecznie i wydajne zarządzanie magazynem

Warehouse Management System (WMS) to narzędzie informatyczne, które umożliwia monitorowanie stanu surowców od momentu przyjęcia dostawy do końcowego etapu produkcji. Automatycznie określa umiejscowienie danego produktu oraz sugeruje możliwe i bardziej optymalne lokalizacje. System WMS jest odpowiedzialny za organizację przyjmowania dostaw jak również zlecenia zwrotów, ułatwia inwentaryzację bieżącą i okresową oraz usprawnia komunikację z fizycznymi pracownikami magazynu. Korzystanie z systemu WMS daje pewność, że regały magazynowe oraz zasoby ludzkie będą zagospodarowane w optymalny i bezpieczny sposób. Dzięki takim narzędziom jak kolektory danych, skanery czy czytniki kodów kreskowych, system na bieżąco monitoruje i kalkuluje wnioski o stanie zaopatrzenia, wydajności pracowników oraz brakach i nadmiarach materiałów.

Dobra organizacja miejsca pracy pozwala uniknąć niekorzystnych sytuacji, w których przechowywane ładunki mogłyby zostać uszkodzone. Warto zadbać o staranne zarządzanie magazynem i poświęcić czas oraz zasoby na wprowadzenie zmian, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w hali.