funkcje systemu do zarzadzania magazynem

3 najważniejsze funkcje systemu do zarządzania magazynem

System WMS (Warehouse Management Software) to oprogramowanie przeznaczone do zarządzania magazynem. Jest to system informatyczny umożliwiający optymalizację ruchu produktów w magazynie. Podstawowe funkcje tego systemu to zarządzanie przyjęciami towarów, kontrola stanów magazynowych wraz z lokalizacją towarów oraz wydawanie towarów.

Zarządzenie przyjęciami towaru

Zarządzanie przyjęciami to proces polegający na ewidencjonowaniu oraz kontrolowaniu towarów kupowanych u dostawcy, przekazywanych między magazynami czy też zwracanych od klienta. Podczas przyjęcia do magazynu następuje pobranie danych logistycznych towarów, takich jak numer partii, data ważności, waga, temperatura czy numer seryjny. Wszystkie przyjęcia są oznaczane etykietami z kodami kreskowymi. Zastosowanie kodów kreskowych pozwala w pełni kontrolować operacje magazynowe i unikać błędów.

Lokalizacja towarów i kontrola stanów magazynowych

Systemy WMS wyposażone są funkcje pozwalające na optymalne rozmieszczenie towarów w magazynach. Wybór najlepszej lokalizacji odbywa się przy uwzględnieniu istotnych cech towaru, takich jak jego wymiary. Jedną z najważniejszych funkcji systemu jest kontrola stanów magazynowych w czasie rzeczywistym. Dzięki niej możliwe jest precyzyjne ustalenie ilości składowanych materiałów, ich położenie, a także sprawne wykonywanie inwentaryzacji magazynu.

Zarządzanie wysyłką towarów

Trzecią najważniejszą funkcją jaką oferują systemy WMS jest zarządzanie wysyłką towarów. Proces ten polega na zbieraniu i grupowaniu zamówień w taki sposób, by ich realizacja zajmowała jak najmniej czasu. Pozwala to na optymalizację wysyłki oraz kontrolę operatorów realizujących zamówienia. Po skompletowaniu zamówienia wykonywane jest etykietowanie produktów przeznaczonych do wysyłki, które ułatwia identyfikacje paczek, a także generowanie dokumentów dla przewoźnika. Oprogramowanie WMS umożliwia również zarządzanie załadunkiem na pojazdy, co pozwala uniknąć sytuacji, w której towar wysyłany jest do niewłaściwego klienta.

System WMS to nowoczesne narzędzie przeznaczone zarówno dla właścicieli firm, operatorów logistycznych, jak i pracowników magazynowych. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na sprawny przepływ informacji i optymalizację procesów zarządzania magazynem.